Kết quả tìm kiếm cho "hỏi đáp"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 277

Xã hội hóa công tác “Đền ơn đáp nghĩa” 

Cập Nhật 10-07-2017

20 năm qua, Bình Dương tạo một điểm nhấn rất lớn cho công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. Ngoài việc trích ngân sách, Bình Dương đã xã hội hóa công tác “Đền ơn đáp nghĩa” bằng việc vận động các tổ chức, cá nhân

Tag: Xã hội hóa,Đền ơn đáp nghĩa

Hỏi - đáp về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 

Cập Nhật 28-03-2016

Hỏi: Thế nào là người được giới thiệu ứng cử và thế nào là người tự ứng cử?

Tag: Đại biểu Quốc hội

Hỏi - đáp về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 

Cập Nhật 26-03-2016

Hỏi: Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải đáp ứng những tiêu chuẩn gì?

Tag: Hỏi đáp,bầu cử,Đại biểu,Quốc hội,khóa XIV,Hội đồng nhân dân,các cấp,nhiệm kỳ,2016-2021

Hỏi - đáp về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 

Cập Nhật 15-03-2016

Hỏi: Hội nghị hiệp thương lần thứ hai ở Trung ương cho người ứng cử đại biểu Quốc hội được tổ chức khi nào? Thành phần, nội dung và cách thức tiến hành hội nghị?

Tag: Hỏi - đáp,bầu cử,Đại biểu,Quốc hội,khóa XIV,Hội đồng,nhân dân,các cấp,nhiệm kỳ 2016-2021

Hỏi - đáp về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 

Cập Nhật 14-03-2016

Hỏi: Những trường hợp nào cử tri được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh?

Tag: Hỏi đáp,bầu cử,Đại biểu,Quốc hội,khóa XIV,Hội đồng nhân dân,các cấp,nhiệm kỳ,2016-2021

Hỏi - đáp về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 

Cập Nhật 09-03-2016

Hỏi: Việc tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử gồm những bước, công đoạn nào?

Tag: Đại biểu Quốc hội

Hỏi, đáp pháp luật ngày 05-3 

Cập Nhật 05-03-2016

Hỏi, đáp pháp luật ngày 05-3

Tag: Hỏi,đáp,pháp luật

Hỏi đáp pháp luật ngày 9-9 

Cập Nhật 09-09-2015

Hỏi đáp pháp luật ngày 9-9

Tag: hỏi đáp,pháp luật

Quay lên trên free html hit counter