Liên quan Dự án Khu nhà ở thương mại An Phát: Sở Xây dựng đã làm đúng trình tự theo quy định

Cập nhật: 11-09-2019 | 14:26:39

(BDO) Vừa qua, Công ty TNHH MTV Đất Lành An Phát đã phản ánh việc Sở Xây dựng chậm trễ, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án Khu nhà ở thương mại An Phát (địa điểm tại phường Lái Thiêu, TX.Thuận An) do công ty làm chủ đầu tư. Về vấn đề này, phóng viên Báo Bình Dương đã có cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Thị Thanh Hảo, Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

- Xin bà cho biết công tác “một cửa” của Sở Xây dựng được thực hiện trong thời gian qua như thế nào?

- Trong thời gian qua, các thủ tục hành chính được Sở Xây dựng thực hiện công khai, minh bạch về thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết, thời gian giải quyết, phí, lệ phí... đã tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, tiết kiệm thời gian và chi phí khi tham gia thực hiện thủ tục hành chính. Cụ thể, về công khai thủ tục hành chính: 100% thủ tục hành chính sau khi công bố đều được cập nhật, đăng tải công khai vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định; đồng thời thực hiện niêm yết công khai trên Trang/Cổng thông tin điện tử của Trung tâm hành chính công của tỉnh, tạo điều kiện để cá nhân, tổ chức thuận tiện trong thực hiện thủ tục hành chính.

Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông được sở triển khai đồng bộ theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23-4-2018 của Chính phủ. Về tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của sở: 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở được thực hiện tại Trung tâm hành chính công.

- Quy trình nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương dự án khu nhà ở thương mại cho doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 6 Điều 9 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP thực hiện như thế nào, thưa bà?

- Theo Quyết định số 1900/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 11-7-2018, quy trình để giải quyết đối với thủ tục hành chính này, gồm:

Bước 1: Nhà đầu tư lập hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Xây dựng (Trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hoà Phú, TP.Thủ Dầu Một).

Bước 2: Đối với hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận viết biên nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ tiếp nhận viết phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ để nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ và tiếp nhận.

Bước 3: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi hồ sơ lấy ý kiến của các cơ quan Nhà nước có liên quan về dự án. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ lấy ý kiến, cơ quan được lấy ý kiến phải có văn bản trả lời về những nội dung thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của mình liên quan đến dự án gửi Sở Xây dựng.

Bước 4: Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, Sở Xây dựng có tờ trình kèm theo hồ sơ gửi UBND tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Bước 5: Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình kèm theo hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án của Sở Xây dựng, UBND tỉnh có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; trường hợp không chấp thuận chủ trương đầu tư thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho Sở Xây dựng và nhà đầu tư biết.

Thời hạn giải quyết: 32 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Vừa qua, Công ty TNHH MTV Đất Lành An Phát đã phản ánh việc Sở Xây dựng chậm trễ, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án Khu nhà ở thương mại An Phát (địa điểm phường Lái Thiêu, TX.Thuận An) do công ty làm chủ đầu tư. Sở Xây dựng đã có ý kiến như thế nào về vấn đề này, thưa bà?

- Theo đơn ngày 29-5-2019 của bà Nguyễn Thị Kim Dung - người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Đất Lành An Phát phản ánh việc Sở Xây dựng chậm trễ, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án Khu nhà ở thương mại An Phát do công ty làm chủ đầu tư, tại địa điểm phường Lái Thiêu, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương và yêu cầu Sở Xây dựng có văn bản trả lời cụ thể về việc giải quyết thủ tục hành chính này. Qua xem xét nội dung đơn và biên bản làm việc ngày 24-6-2019 giữa bà Nguyễn Thị Kim Dung (là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Đất Lành An Phát) với Thanh tra Sở Xây dựng, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:    

Ngày 21-2-2019, Sở Xây dựng nhận được hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở thương mại An Phát tại phường Lái Thiêu, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương do Công ty TNHH MTV Đất Lành An Phát làm chủ đầu tư tại Bộ phận “một cửa” Sở Xây dựng với Biên nhận hồ sơ số 190156300215, ngày trả kết quả là 28-3-2019.

Ngày 1-3-2019, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 692/SXD-QLN về việc lấy ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở thương mại An Phát gửi các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư và UBND TX.Thuận An để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở theo quy định. Ngày 28-3-2019 (ngày trả kết quả hồ sơ), Sở Xây dựng có Công văn số 1070/SXD-QLN về việc giải quyết hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở thương mại An Phát gửi Công ty TNHH MTV Đất Lành An Phát, trong đó có nêu do chưa có ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường và còn một số nội dung cần lấy ý kiến của UBND TX.Thuận An để làm rõ, do vậy chưa có đủ cơ sở tham mưu UBND tỉnh đối với hồ sơ của công ty. Sau khi có ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND TX.Thuận An, Sở Xây dựng sẽ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Ngày 2-4-2019, Sở Xây dựng có Công văn số 1151/SXD-QLN về việc ý kiến tình trạng pháp lý khu đất liên quan đến dự án đầu tư Khu nhà ở thương mại An Phát gửi UBND TX.Thuận An. Ngày 18-4-2019, UBND TX.Thuận An có Công văn số 1095/UBND-KTN về việc ý kiến tình trạng pháp lý khu đất liên quan đến dự án Khu nhà ở thương mại An Phát, trong đó có nêu Phòng Tài nguyên và Môi trường TX.Thuận An và UBND phường Lái Thiêu đã có phối hợp cùng Tòa án nhân dân TX.Thuận An đo đạc định giá khu đất có diện tích 3.067,2m2 (thuộc thửa đất số 11, tờ bản đồ số 38, địa chỉ: khu phố Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương) do có tranh chấp giữa ông Võ Văn Huệ, bà Võ Thị Thu Ba và bà Nguyễn Thị Kim Dung. Vụ việc tranh chấp đang được Tòa án nhân dân TX.Thuận An thụ lý giải quyết nhưng đến nay chưa có kết quả.

Ngày 3-5-2019, Sở Xây dựng tiếp tục có Công văn số 1513/SXD-QLN về việc cung cấp thông tin liên quan đến tình trạng pháp lý khu đất đầu tư dự án gửi Tòa án nhân dân TX.Thuận An. Ngày 9-5-2019, Tòa án nhân dân TX.Thuận An có Công văn phúc đáp, nêu tòa đang thụ lý giải quyết vụ việc dân sự tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là ông Võ văn Huệ và bà Võ Thị Ba và bị đơn là Công ty TNHH MTV Đất Lành An Phát. Vụ việc đang trong giai đoạn đo đạc, định giá tài sản và đang chờ kết quả đo đạc của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TX.Thuận An.

Ngày 29-5-2019, Công ty TNHH MTV Đất Lành An Phát có đơn về việc phản ánh chậm trễ giải quyết hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở thương mại An Phát. Ngày 5-6-2019, Sở Xây dựng đã có thư mời đại diện công ty đến làm việc vào ngày 12-6-2019. Tuy nhiên, ngày 9-6-2019, công ty đã có Công văn số 012/CV/ĐLAP xin dời ngày làm việc vào ngày 21-6-2019 do người đại diện theo pháp luật của công ty đang công tác tại nước ngoài. Ngày 24-6-2019, Sở Xây dựng đã có buổi làm việc với sự tham dự của bà Nguyễn Thị Kim Dung (người đại diện theo pháp luật của công ty) với Thanh tra Sở Xây dựng.

Tại thời điểm giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở thương mại An Phát, khu đất thuộc dự án hiện đang phát sinh tranh chấp về quyền sử dụng đất và đang được Tòa án nhân dân TX.Thuận An thụ lý. Do vậy, để bảo đảm cơ sở pháp lý hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư Khu nhà ở thương mại An Phát, sau khi có quyết định của Tòa án nhân dân TX.Thuận An, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục giải quyết hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án này theo quy định. Đề nghị Công ty TNHH MTV Đất Lành An Phát liên hệ Bộ phận “một cửa” Sở Xây dựng để nhận lại hồ sơ.

- Xin cảm ơn bà!

PHƯƠNG LÊ (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter