Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh: Đồng thuận, hiệu quả cao

Cập nhật: 11-01-2019 | 08:20:22

Sau 3 năm triển khai thực hiện, cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” đã có tác động to lớn đến mọi mặt đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội và các tầng lớp nhân dân ở địa bàn dân cư, góp phần tăng cường sự đoàn kết, nhất trí, tạo sự đồng thuận ngày càng cao trong xã hội; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp. CVĐ còn làm nòng cốt trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững sự ổn định về chính trị và trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

 Vỉa hè đường Bạch Đằng tại TP.Thủ Dầu Một đã được đầu tư nâng cấp khang trang, sạch, đẹp. Ảnh: C.SƠN

 Nông thôn mới khởi sắc

Thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, MTTQ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham mưu với cấp ủy cùng cấp ban hành văn bản chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp xây dựng chương trình thực hiện. Đặc biệt, các nơi được chọn làm điểm của tỉnh, của huyện, thị, thành phố, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể đã có kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung CVĐ, đăng ký phần việc cụ thể và xây dựng mô hình điểm tự quản trong nhân dân, góp phần thực hiện tốt CVĐ. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, MTTQ các cấp đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động các nguồn lực trong dân, trong doanh nghiệp đóng góp xây dựng NTM ngày càng khởi sắc.

Tại huyện Phú Giáo, địa phương điểm của tỉnh trong triển khai thực hiện CVĐ với nội dung xây dựng NTM, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng chương trình hành động, phối hợp với các đoàn thể hưởng ứng phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng NTM”. Ông Nguyễn Thiện Kim, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Phú Giáo cho biết, trên cơ sở đó, MTTQ các cấp của huyện đã phối hợp tổ chức tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, giúp người dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng NTM để nhân dân thảo luận, bàn bạc, góp ý kiến vào dự thảo các đề án, quy hoạch xây dựng NTM. Tiêu biểu như xã Tân Hiệp đã phát hơn 1.000 bản tiêu chí xây dựng NTM đến từng hộ gia đình để xin ý kiến nhân dân về các nội dung quy hoạch các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng NTM; tổ chức hội nghị xin ý kiến nhân dân trong toàn xã để nhân dân đồng thuận cùng Đảng bộ và chính quyền xây dựng NTM. Nhiều khu dân cư đã xây dựng các mô hình tự quản hiệu quả, thiết thực như mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”; “Điểm sáng chấp hành pháp luật”; “Khu dân cư đoàn kết xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; “Khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, mô hình xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”…

Với sự quyết tâm thực hiện của cả hệ thống chính trị, đến nay toàn tỉnh đã có 46/49 xã được công nhận xã NTM. Hiện còn 3 xã đã hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận xã NTM. Chính phủ đã công nhận huyện Dầu Tiếng là huyện NTM và TX.Tân Uyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Tỉnh cũng đã trình Chính phủ hồ sơ công nhận TX.Bến Cát hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Thực hiện nếp sống văn minh

Trong thời gian qua, MTTQ các cấp đã phối hợp lồng ghép thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Qua đó, MTTQ các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong nhân dân về các tiêu chí trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, tạo môi trường gắn bó đoàn kết trong cộng đồng dân cư, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước và các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội gắn với triển khai phong trào xây dựng khu phố, ấp văn hóa, gia đình văn hóa. Các nội dung tuyên truyền trên đã thực sự đi vào cuộc sống của người dân, bước đầu tạo sự chuyển biến trong nếp sống của từng cá nhân, gia đình, xã hội.

Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân được thực hiện dưới nhiều hình thức đã mang lại hiệu quả thiết thực, ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước của người dân ngày càng cao, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Ông Huỳnh Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Thủ Dầu Một cho biết, trong 3 năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các phường đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức nhân rộng 111 mô hình tổ tự quản bảo vệ môi trường ở khu dân cư. Đến nay, thành phố có 100% khu phố trên địa bàn có tổ tự quản bảo vệ môi trường ở khu dân cư. Các tổ tự quản ngoài công tác tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường còn gắn thực hiện các công trình cụ thể xây dựng tuyến phố xanh, thường xuyên ra quân tháo dỡ quảng cáo rao vặt sai quy định, dọn dẹp vệ sinh các tuyến hẻm, trồng cây xanh…; tích cực góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp. Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các phường, Ban công tác Mặt trận tại các khu dân cư đã vận động nhân nhân thực hiện quy hoạch và chỉnh trang đô thị; hiến đất, góp công xây dựng các tuyến hẻm theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Đến nay, thành phố đã có 113 tuyến hẻm được bê tông hóa, nâng tỷ lệ đường hẻm được bê tông và có đèn chiếu sáng đạt trên 90%.

Đánh giá về những kết quả trong 3 năm triển khai thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh, bà Trần Thị Kim Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, CVĐ được phát huy và kế thừa từ hai CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và CVĐ “Ngày vì người nghèo”, do vậy các nội dung của CVĐ đã gắn kết chặt chẽ với các phong trào do các ngành phát động trong toàn tỉnh. Hơn nữa, CVĐ thật sự đã trở nên gần gũi với nhân dân tại các địa bàn dân cư. Các nội dung CVĐ được triển khai thiết thực, phù hợp với đặc thù của từng địa bàn dân cư, nên khi MTTQ và các tổ chức thành viên triển khai đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các ngành và sự đồng thuận cao của nhân dân.

Cũng theo bà Lan, sau 3 năm triển khai thực hiện, CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã có tác động to lớn đến mọi mặt đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội của các tầng lớp nhân dân ở địa bàn dân cư, góp phần tăng cường sự đoàn kết, nhất trí, tạo sự đồng thuận ngày càng cao trong xã hội; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp; làm nòng cốt trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững sự ổn định về chính trị và trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

“Ngoài ra, điểm nổi bật trong thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” là người dân đã tích cực trong việc tham gia giám sát các công trình phúc lợi tại địa phương, tham gia đánh giá sự hài lòng của người dân trong việc xây dựng NTM tại địa phương; thể hiện dân chủ cơ sở thông qua các hình thức tham gia giám sát cộng đồng, phản ánh đến chính quyền, MTTQ và các đoàn thể những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân; đề xuất những giải pháp, sáng kiến xây dựng địa phương, khu dân cư ngày càng phát triển…”, bà Trần Thị Kim Lan nói.

 Trong 3 năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Thủ Dầu Một và các phường đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức nhân rộng 111 mô hình tổ tự quản bảo vệ môi trường ở khu dân cư. Đến nay, thành phố có 100% khu phố trên địa bàn có tổ tự quản bảo vệ môi trường ở khu dân cư. Các tổ tự quản ngoài công tác tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường còn gắn thực hiện các công trình cụ thể xây dựng tuyến phố xanh, thường xuyên ra quân tháo dỡ quảng cáo rao vặt sai quy định, dọn dẹp vệ sinh các tuyến hẻm, trồng cây xanh…

(Ông HUỲNH VĂN THANH, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Thủ Dầu Một)

 CAO SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter