Phát huy sức mạnh đại đoàn kết

Cập nhật: 25-09-2014 | 09:11:13

Hôm nay (25-9), Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) lần thứ VIII chính thức khai mạc. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của MTTQVN trong hệ thống chính trị với việc vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Từ khi có Đảng là có Mặt trận, ngay sau khi nhân dân giành được chính quyền, Mặt trận đã trở thành một bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị. Tuy vị trí, vai trò, nhiệm vụ và phương thức hoạt động của từng bộ phận cấu thành trong hệ thống chính trị có khác nhau nhưng đều là công cụ thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Hiến pháp năm 2013 nêu rõ: “MTTQVN là tổ chức liên minh chính trị liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài…”. Điều đó khẳng định MTTQVN là một bộ phận không thể thiếu được của hệ thống chính trị nước ta.

Thời gian qua, hoạt động của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới, đạt hiệu quả thiết thực góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được giữ vững và phát huy. Ủy ban MTTQ các cấp nâng cao vai trò phối hợp và thống nhất hành động. Liên minh giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức tiếp tục được củng cố và có sự gắn kết chặt chẽ hơn. Các phong trào, các cuộc vận động đã đem lại kết quả thiết thực. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được đẩy mạnh và nâng chất, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt được những kết quả tích cực, ngày càng đổi mới. Mặt trận các cấp chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền chỉ đạo xử lý các vấn đề nhạy cảm, bức xúc…

Hiện nay, những biến đổi về cơ cấu giai cấp và thành phần xã hội đang đặt ra cho công tác vận động quần chúng nói chung và công tác Mặt trận nói riêng những vấn đề mới. Nhu cầu liên minh, mở rộng việc tập hợp các lực lượng yêu nước đặt ra một cách bức bách. Mặt khác, các thế lực thù địch đang thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình và nhiều âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Trong bối cảnh đó, vai trò của Mặt trận và các thành viên càng quan trọng nhằm góp phần tích cực làm cho đất nước ta “chính trị ổn định, kinh tế phát triển, xã hội đồng thuận, dân tộc đoàn kết”, bồi đắp và không ngừng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới.

 NHẬT HUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter