Department of Education - Training announces primary school tasks for the 2020-2021 school year

Cập nhật: 20-10-2020 | 10:05:24

Provincial Department of Education and Training has summarized the 2019-2020 school year, announced primary school tasks for the 2020-2021 school year.

In last school year, primary schools in the province completed their tasks as planned; the program was adjusted to suit students and develop their competencies and qualities. In addition, schools enhanced innovation of teaching methods; organized outdoor activities to train students in life skills. As a result, at the end of last school year, 99.99% of primary school students in the whole province completed the program...

In the 2020-2021 school year, the province's education and training branch actively implements solutions for Covid-19 prevention and control while developing a teaching plan to ensure the completion of primary education program in localities. Department of Education and Training requires schools to actively renew teaching methods in the direction to encourage students' activeness, initiative and creativity; perform well the smart school model at up-to-date equipped units.

Department of Education and Training also underpins material facilities; estimates development scale of primary education to build schools and classes to meet the demand; implements renewal of education programs and textbooks to guarantee quality, effectiveness and timeliness; prepares the conditions for renewal of grade-2 textbooks from the 2021-2022 school year.

Reported by Anh Sang - Translated by Ngoc Huynh

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter