UBND tỉnh ra chỉ thị tăng cường giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Cập nhật: 04-06-2010 | 00:00:00

UBND tỉnh vừa ra Chỉ thị 02/2010/CT-UBND về tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa trong công tác phòng, chống tham nhũng. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị và xã, phường, thị trấn cần tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, chú trọng tuyên truyền các giải pháp phòng ngừa tham nhũng nhằm làm cho cán bộ, công chức và nhân dân nhận thức sâu sắc, đúng đắn về công tác phòng, chống tham nhũng. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện phòng, chống tham nhũng hàng quý, hàng năm; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, công tác tự kiểm tra nội bộ đối với đơn vị sử dụng ngân sách, tài sản công.

Bên cạnh đó, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, viên chức trong cơ quan, đơn vị và xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân tiêu cực, tham nhũng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự...

HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=357
Quay lên trên