Cải cách hành chính

Đổi mới vai trò cung cấp dịch vụ công

Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, cải cách hành chính (CCHC), cải cách thủ tục hành chính (TTHC),

Thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của các đơn vị; chú trọng việc xử lý công việc

Tính đến tháng 6-2019, UBND TX.Thuận An đã triển khai và thực hiện hoàn tất các dự án ứng dụng công nghệ thông tin đã được phê duyệt và đưa vào sử dụng các phần mềm tác nghiệp

Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND huyện Dầu Tiếng đã tập trung triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giải quyết hành chính tại các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND TX.Bến Cát đã tiếp nhận và giải quyết kịp thời nhu cầu chứng thực cho người dân với 25.654 bản sao từ bản chính các loại giấy tờ, văn bản, chứng thực chữ ký

Bộ Nội vụ vừa tổ chức hội thảo về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực nhằm đánh giá đúng thực trạng về phân cấp, phân quyền, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại các địa phương

Thường trực HĐND tỉnh vừa tổ chức phiên họp để nghe UBND tỉnh, các sở, ngành báo cáo giải trình về thực hiện kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Trung tâm Hành chính công tỉnh đã đón tiếp 12 đoàn khách trong và ngoài nước, cán bộ công chức các cơ quan

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc tăng cường các giải pháp ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Chính phủ vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu

Đầu năm 2019, Trung tâm Hành chính công (TTHCC) tỉnh với chức năng nhiệm vụ về tổ chức triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh đã chuyển giao từ Sở Nội vụ về Văn phòng UBND tỉnh

Huyện Phú Giáo, huyện Bàu Bàng, TX.Bến Cát, TX.Tân Uyên vừa phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)

Trong 6 tháng đầu năm 2019 đã có 649 lượt nhắn tin đến tổng đài 8283, trong đó có 65 lượt tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ

Quay lên trên free html hit counter