Cải cách hành chính

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức hành chính – Bài 1

Bình Dương là tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với lịch sử hơn 300 năm hình thành và phát triển, đất và người Bình Dương đã, đang và sẽ tiếp tục tạo được hình ảnh và ấn tượng sâu sắc...

Sở Tư pháp vừa tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2014-2018 và nghiệp vụ công tác bồi thường Nhà nước.

Theo đánh giá của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, năm 2018, công tác trợ giúp pháp lý, tuyên truyền và phổ biến pháp luật được quan tâm đổi mới về hình thức và nội dung.

Theo UBND tỉnh, hiện tại, việc xây dựng nền tảng hạ tầng phục vụ phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước được chuẩn bị tốt, bảo đảm an toàn thông tin;

Chương trình “Nâng cao chất lượng công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) giai đoạn 2016-2020” của Huyện ủy Bàu Bàng đã thực hiện được nửa chặng đường.

Trong hơn 5 năm qua, Bưu điện Bình Dương vinh dự được UBND tỉnh chọn là doanh nghiệp bưu chính công duy nhất trên địa bàn đã sát cánh và đồng hành cùng chính quyền tham gia vào quá trình cải cách thủ tục hành chính

Hội đồng đánh giá Chỉ số cải cách hành chính vừa có văn bản hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính các xã, phường, thị trấn.

Trong năm 2018, UBND huyện Phú Giáo đã hoàn thành 26/27 nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch, một nội dung chưa thực hiện được là việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Sở Nội vụ vừa tổ chức hội nghị triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Thực hiện Kế hoạch số 4851/KH-UBND ngày 11-10-2018 của UBND tỉnh về việc triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị, thành phố;

Thời gian qua, Đảng ủy, UBND phường Vĩnh Phú luôn quan tâm đến công tác cải cách hành chính gắn với xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, công sở thân thiện”.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông - Vận tải.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã triển khai các dịch vụ công trực tuyến chung cho toàn tỉnh trên trang Thông tin hành chính công tại địa chỉ http://dichvucong. binhduong.gov.vn/dvc/.

Quay lên trên free html hit counter