Cải cách hành chính

Phân tích chỉ số cải cách hành chính năm 2018 – Bài 1

Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 vừa được công bố, Bình Dương đứng thứ 15/63 tỉnh, thành, đạt tổng điểm 79/100.

Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành quy chế sử dụng chữ ký số trên văn bản điện tử tại Quyết định số 45/ QĐ-SKHCN. Quy chế này quy định việc quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng

Thực hiện Quyết định số301/QĐ- UBND ngày 1-2-2019 của UBND tỉnh về việc chuyển Trung tâm Hành chính công và chức năng, nhiệm vụ về triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước đã đạt được những kết quả đáng khích lệ

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực môi trường, khí tượng thủy văn, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước.

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện” được tỉnh triển khai trong giai đoạn 2016-2020 đã và đang tạo những bước đột phá mạnh mẽ trong công tác cải cách thủ tục hành chính

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch truyền thông, tuyên truyền cơ chế một cửa, một cửa liên thông và hành chính công năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc chấn chỉnh thực hiện tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10- 6-2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính

UBND xã An Điền vừa tổ chức tập huấn sử dụng và vận hành phần mềm một cửa điện tử cho cán bộ, công chức trên địa bàn xã.

Trong tháng 2-2019, Hội đồng đánh giá chỉ số cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-HĐĐG điều tra xã hội học (XHH) xác định chỉ số CCHC trên địa bàn tỉnh

Quay lên trên free html hit counter