TX.Bến Cát

Thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII), Kế hoạch số 101- KH/TU ngày 14-8-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp,

Những năm qua, Đảng bộ xã An Điền luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và xác định xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Nhằm tiếp tục tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ và nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch, xây dựng đô thị văn minh”,

Thời gian qua, UBND TX.Bến Cát đã tập trung chỉ đạo các ngành chức năng và UBND các xã, phường tăng cường công tác lập lại trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn một cách quyết liệt.

Nhằm góp phần tạo dựng bộ mặt mới cho đô thị, thời gian qua TX.Bến Cát đã thực hiện đầu tư xây dựng mới 3 công trình gồm: Xây dựng cảnh quan, khuôn viên trên tuyến đường ĐH609 xã Phú An

Để bảo đảm đạt chỉ tiêu phát triển Đảng, thời gian qua, công tác phát triển Đảng được Thị ủy Bến Cát quan tâm, thường xuyên đôn đốc thực hiện bảo đảm theo kế hoạch đã đề ra.

Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác chỉnh trang đô thị giai đoạn 2016-2020”, 2 năm qua, công tác lập lại trật tự - chỉnh trang đô thị được các ngành chức năng của TX.Bến Cát ra quân thường xuyên.

Trên địa bàn TX.Bến Cát có 19 điểm ngập úng, tập trung tại phường Thới Hòa 4 điểm, phường Mỹ Phước 3 điểm, phường Tân Định 2 điểm

Tính theo tiêu chí của tỉnh, TX.Bến Cát hiện còn 172 hộ nghèo, chiếm 0,64%; 151 hộ nghèo xã hội, chiếm 0,56%; và 113 hộ cận nghèo, chiếm 0,42%.

Đô thị Bến Cát mang sứ mệnh của một trong những trung tâm kinh tế lớn của tỉnh, tạo động lực phát triển cho khu vực phía bắc.

Theo UBND TX.Bến Cát, thời gian qua lĩnh vực nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng kỹ thuật cao trên địa bàn phát triển khá mạnh.

9 tháng năm 2019, TX.Bến Cát đã thu hút được 541 dự án đầu tư, tăng 118 dự án so với cùng kỳ năm trước.

Trong 9 tháng năm 2019, tổng thu ngân sách Nhà nước của TX.Bến Cát đạt hơn 1.388 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách Nhà nước từ sản xuất, kinh doanh là 1.137 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương hơn 417 tỷ đồng.

Quay lên trên free html hit counter