Một cây làm chẳng nên non...

Cập nhật: 13-11-2017 | 08:25:23

Trong tuần này, vào ngày 18-11 tới, nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam (18.11.1930- 18.11.2017), các khu dân cư trên địa bàn tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội là sự thể hiện sinh động nhất, rõ ràng nhất về sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã chỉ ra một chân lý: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

 Trước hết phải khẳng định rằng, lòng yêu nước của nhân dân ta luôn gắn liền với tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Điều này được hình thành, hun đúc và phát huy trong hàng nghìn năm lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. “Một cây làm chẳng nên non/Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Trong thời đại Hồ Chí Minh, tư tưởng về sức mạnh đại đoàn kết của Người đã được nâng lên một tầm cao mới, đó là cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nhân dân là người sáng tạo ra lịch sử. “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Người từng viết: “Năm ngón tay cũng có ngón ngắn, ngón dài. Nhưng ngắn dài đều hợp lại nơi bàn tay. Trong mấy triệu con người cũng có người thế này thế khác, nhưng thế này thế khác đều dòng dõi tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ, ta phải nhận ra rằng đã là con Lạc cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc... có như thế mới thành đoàn kết, có đại đoàn kết thì tương lai chắc chắn sẽ vẻ vang”.

Nhìn lại lịch sử hình thành, phát triển của MTTQ Việt Nam, Hội Phản đế đồng minh, hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất ở nước ta ra đời theo tư tưởng Hồ Chí Minh, do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đã trở thành nơi quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Sau đó là Mặt trận dân chủ Đông Dương, Mặt trận Việt Minh đã tập hợp các tầng lớp nhân dân và các tổ chức cứu quốc, đoàn kết, động viên toàn dân nổi dậy giành chính quyền, đưa Cách mạng Tháng Tám đến thành công. Cũng từ tinh thần đại đoàn kết trong Mặt trận Liên Việt, nhân dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Và với tinh thần đoàn kết trong Mặt trận Tổ quốc, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã viết nên thiên anh hùng ca ngời sáng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong suốt quá trình hơn 30 năm đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cũng nhờ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng và nhân dân ta đã giành được những thành tựu vô cùng to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội...

14 năm qua, từ khi có nghị quyết của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư (năm 2003), ngày 18-11 hàng năm đã thực sự trở thành ngày hội lớn trên từng địa bàn dân cư, tiếp tục củng cố, khẳng định và biểu dương sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây còn là dịp để chúng ta thêm khắc sâu lời dạy của Bác: “Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”; từ đó tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 THÀNH SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter