Công tác xây dựng hệ thống chính trị năm 2015: Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm

Cập nhật: 08-12-2014 | 08:30:26

 Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, khóa IX (mở rộng) được tổ chức vào cuối tuần qua, ông Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã báo cáo tình hình công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Theo đó, trong năm 2015, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nhiều nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng hệ thống chính trị đã được Tỉnh ủy định hướng thực hiện…

 Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính sẽ góp phần đẩy mạnh quá trình xây dựng chính quyền, công sở thân thiện Ảnh: H.VĂN

 Những nhiệm vụ trọng tâm

Để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể theo nghị quyết năm 2015 của Tỉnh ủy và các chỉ đạo mới của Trung ương, Tỉnh ủy đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trên địa bàn triển khai kịp thời, hiệu quả Kế hoạch số 61-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 36-CT/ TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Trong đó cần quan tâm chỉ đạo đánh giá kết quả thực hiện một số chương trình hành động, nhất là các chương trình đột phá thực hiện nghị quyết đại hội, làm cơ sở cho công tác xây dựng văn kiện trình đại hội Đảng bộ; tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp bảo đảm yêu cầu, tiến độ theo kế hoạch của tỉnh; thực hiện tốt công tác sắp xếp, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý sau đại hội. Song song đó là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp được nêu trong nghị quyết gắn với triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 và sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ trọng tâm về tăng cường, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị theo chỉ đạo của Trung ương và Kế hoạch 58-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng cần được tập trung thực hiện; tăng cường các giải pháp phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước gắn với triển khai kế hoạch xây dựng mô hình tổ chức Đảng trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn…

Xây dựng chính quyền thân thiện

Theo định hướng của Tỉnh ủy, trong năm 2015, chính quyền các cấp quan tâm nâng cao năng lực quản lý, điều hành, tạo chuyển biến mới trên từng lĩnh vực cụ thể; kịp thời dự lường và giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong xã hội; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, quy chế phối hợp của các cơ quan tham mưu UBND các cấp phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, bảo đảm phối hợp chặt chẽ trong từng mặt công tác. Chính quyền các cấp thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác cải cách hành chính, nhất là công tác kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao ý thức của cán bộ, công chức trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, tư vấn pháp luật, tư vấn xúc tiến đầu tư và hỗ trợ pháp lý cho các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là ở Khu hành chính mở tại Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh. Mặt khác, cần triển khai tốt Đề án tổ chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại UBND cấp huyện và Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tăng cường hơn nữa công tác dân vận của hệ thống chính quyền gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đội ngũ công chức, viên chức; đồng thời thực hiện tốt kế hoạch xây dựng thí điểm mô hình “Chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân” và mô hình “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn khi đến giải quyết công việc hành chính, cải thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả quản trị và hành chính công các cấp, xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện trong nhận thức của người dân.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng chính quyền năm 2015 đó là tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Luật Khiếu nại, tố cáo; giữ nề nếp lãnh đạo định kỳ tiếp dân; nâng cao trách nhiệm và hiệu quả trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kịp thời từ cơ sở, hạn chế phát sinh các khiếu nại vượt cấp, đông người; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo tinh thần các kế hoạch, đề án và chỉ đạo của UBND tỉnh…

 TRÍ DŨNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter