Hỏi đáp về chính sách bình đẳng giới

Cập nhật: 15-04-2015 | 08:21:39

Hỏi: Trách nhiệm của gia đình trong thực hiện bình đẳng giới (BĐG) là gì?

Trả lời: Theo Điều 33 của Luật BĐG quy định: Tạo điều kiện cho các thành viên trong gia đình nâng cao nhận thức, hiểu biết và tham gia các hoạt động về BĐG; giáo dục các thành viên có trách nhiệm chia sẻ và phân công hợp lý công việc gia đình; chăm sóc sức khỏe sinh sản và tạo điều kiện cho phụ nữ thực hiện làm mẹ an toàn; đối xử công bằng, tạo cơ hội như nhau giữa con trai, con gái trong học tập, lao động và tham gia các hoạt động khác.

Hỏi: Trách nhiệm của công dân trong thực hiện bình đẳng giới (BĐG) là gì?

Trả lời: Theo Điều 34 của Luật BĐG, công dân nam, nữ có trách nhiệm sau đây: Học tập nâng cao hiểu biết, nhận thức về giới và BĐG; thực hiện và hướng dẫn người khác thực hiện các hành vi đúng mực về BĐG; phê phán, ngăn chặn các hành vi phân biệt đối xử về giới; giám sát việc thực hiện và bảo đảm BĐG của cộng đồng, của cơ quan, tổ chức và công dân.

Hỏi: Luật Bình đẳng giới (BĐG) quy định thế nào về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức khác trong việc thực hiện BĐG tại cơ quan, tổ chức mình?

Trả lời: Theo Điều 32 Luật BĐG quy định: Trong công tác tổ chức và hoạt động, cơ quan, tổ chức không thuộc trường hợp quy định tại Điều 31 của luật này có trách nhiệm sau đây: Phải bảo đảm cho nam, nữ bình đẳng trong tham gia và thụ hưởng; báo cáo hoặc cung cấp kịp thời thông tin về bình đẳng giới trong cơ quan, tổ chức theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền; đề xuất hoặc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về BĐG liên quan đến hoạt động của cơ quan, tổ chức mình.

Căn cứ vào khả năng, điều kiện của mình, cơ quan, tổ chức chủ động hoặc phối hợp tham gia các hoạt động thúc đẩy BĐG sau đây: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kiến thức về giới và pháp luật về BĐG cho các thành viên của cơ quan, tổ chức và người lao động; bố trí cán bộ hoạt động về BĐG; tổ chức nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu nhằm tăng cường BĐG; dành nguồn tài chính cho các hoạt động BĐG; tổ chức hệ thống nhà trẻ phù hợp để lao động nam, nữ kết hợp hài hòa giữa lao động sản xuất và lao động gia đình; hỗ trợ lao động nữ khi tham gia đào tạo, bồi dưỡng mang theo con dưới 36 tháng tuổi; tạo điều kiện cho lao động nam nghỉ hưởng nguyên lương và phụ cấp khi vợ sinh con.

Nhà nước khuyến khích thực hiện các hoạt động quy định tại khoản này.

P.V

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter