Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở: Ngày càng đi vào chiều sâu

Cập nhật: 28-05-2015 | 08:34:20

Việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở đã tạo được sự đồng thuận và tham gia đóng góp ý kiến của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 Tập trung thực hiện

Trong 17 năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Từ đó đã tạo nhiều chuyển biến tích cực về ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng ngày càng thuận lợi hơn cho nhân dân. Trong quá trình thực hiện QCDC ở cơ sở, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp thực hiện ngày càng nề nếp, hiệu quả, tạo được sự đồng thuận và tham gia đóng góp ý kiến của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Việc thực hiện tốt QCDC đã làm cho công tác tiếp dân của cán bộ công chức có nhiều chuyển biến tích cực. Trong ảnh: Cán bộ, công chức tại Khu B, Khu hành chính mở giải quyết thủ tục hồ sơ nhanh gọn cho người dân

Việc thực hiện QCDC ở sở trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã được triển khai thực hiện đồng bộ ở các địa phương, các ngành và ngày càng đi vào chiều sâu. Đặc biệt, QCDC được thực hiện đan xen cùng với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”… Từ đó, đã có nhiều giải pháp hiệu quả, mô hình hay, cách làm sáng tạo ở cơ sở như mô hình “Gần dân, sát dân”, mô hình “Chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân”, “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”… Bình Dương đã đặc biệt chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Phát huy cao độ vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính Nhà nước; rà soát và giải quyết dứt điểm, đúng pháp luật những vụ việc khiếu kiện kéo dài, nhất là các trường hợp liên quan đến đất đai, đền bù giải tỏa, không để xảy ra “điểm nóng”. Tỷ lệ giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo hàng năm đạt hơn 90%, tỷ lệ hòa giải trên 70%.

Bên cạnh đó, chính quyền cũng luôn quan tâm kiểm tra, giám sát nhằm chấn chỉnh, khắc phục những yếu kém, sơ hở trong công tác quản lý nhà nước, nhất là về các lĩnh đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính công, thực hiện chính sách xã hội; củng cố và kiện toàn đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng; tổ chức thực hiện tốt việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; thường xuyên tổ chức tiếp xúc, đối thoại với người lao động và người sử dụng lao động tại các khu, cụm công nghiệp, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động, đồng thời làm giảm thiểu tình trạng đình, lãn công tại các doanh nghiệp.

Công tác phối hợp giữa UBND với Ban Dân vận, MTTQ và các đoàn thể được thực hiện thường xuyên. Điều này đã góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, động viên sức mạnh của nhân dân thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Các cấp chính quyền quan tâm tạo điều kiện cho MTTQ và các đoàn thể phát động các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể.

Hiệu quả từ thực tế

Trong quá trình thực hiện QCDC ở cơ sở, do được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời hơn nên nhân dân ngày càng nhận thức sâu sắc hơn quyền và trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật. Việc thực hiện QCDC đã nâng cao nhận thức để nhân dân hiểu rõ hơn quyền được biết, được bàn, được quyết định, được làm và được giám sát; khơi dậy tinh thần làm chủ của nhân dân, được nhân dân đồng tình, phấn khởi đón nhận và tham gia thực hiện có hiệu quả; ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong xã hội được nâng cao, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với đối với Đảng, Nhà nước. Đồng thời, quá trình thực hiện QCDC còn giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức trong hệ thống chính trị nhận thức đúng đắn quyền làm chủ và vai trò của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới; xác định rõ phát huy dân chủ phải đi đôi với việc nâng cao trình độ dân trí, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, tôn trọng quyền tham gia ý kiến của nhân dân, mở rộng các hình thức tiếp xúc, trao đổi và lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tạo điều kiện để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát hoạt động của cán bộ dân cử, góp phần xây dựng hệ thống chính trị, giảm bớt tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân.

Việc thực hiện QCDC đã khơi dậy tiềm năng, nguồn lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Ở nhiều địa phương, nhân dân đã góp công, góp tiền, hiến đất, xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Thông qua phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng quy ước khu phố, ấp với những nội dung theo hướng văn minh, tiến bộ, phù hợp với phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương, đã có những tác động rất hiệu quả đến việc giữ gìn, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, ý thức vì cộng đồng, đoàn kết tương thân tương ái. Thực hiện QCDC ở cơ sở còn tác động tích cực đến đoàn kết nội bộ, động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể, xây dựng cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư ngày càng phát triển. Các cấp ủy Đảng đã đổi mới phương thức hoạt động theo hướng dân chủ, xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức trong hệ thống chính trị, định kỳ lấy ý kiến đóng góp của nhân dân để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Chính quyền các cấp làm việc theo hướng ngày càng khoa học và hiệu quả hơn. Phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được chuyên nghiệp và có chuyển biến rõ nét trong việc xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân. MTTQ và các đoàn thể nhân dân cũng đã đổi mới về tổ chức và hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, sát địa bàn dân cư, đến từng hộ gia đình, chăm lo lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân, khắc phục được tình trạng hình thức, hành chính hóa.

CAO SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter