Trả lời pháp luật

Cập nhật: 15-11-2014 | 08:42:09

Hỏi: Vợ chồng tôi có ký kết hợp đồng bảo lãnh với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh TX.Dĩ An để bảo lãnh cho khoản vay của em gái tôi. Theo thỏa thuận trong hợp đồng thì đến thời hạn trả tiền vay (ngày 17- 11-2014) nếu em gái tôi không trả hoặc trả không đủ thì vợchồng tôi cótrách nhiệm phải trả đủ tiền vay cho ngân hàng.

Tôi được biết là em gái tôi chưa có khả năng để thanh toán khoản vay cho ngân hàng. Như vậy, trong trường hợp đến ngày 17-11-2014 mà em gái tôi không trả tiền vay cho ngân hàng mà vợ chồng tôi cũng không thanh toán khoản vay này theo thỏa thuận thì có được không? Trường hợp vợ chồng tôi phải thanh toán mà vợchồng tôi không có khả năng thanh toán thì có bị xử lý tài sản của mình không?

Ông NGUYỄN ANH T. (TX.Dĩ An)

Trả lời: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 41 Nghị định số 163/2006/ NĐ-CP ngày 29-12-2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm thì căn cứ thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh bao gồm trường hợp khi đến hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đối với bên nhận bảo lãnh.

Theo quy định trên, khi đến thời hạn trả tiền vay mà em gái ông không trả thì vợ chồng ông không được quyền từ chối thanh toán khoản vay của em gái ông mà vợ chồng ông phải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ trả khoản vay này theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo lãnh. Trường hợp vợ chồng ông không thanh toán khoản vay thì ngân hàng có quyền khởi kiện tranh chấp hợp đồng bảo lãnh tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền để yêu cầu tòa án giải quyết buộc vợ chồng ông thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo thỏa thuận trong Hợp đồng bảo lãnh.

Do ông không đề cập đến việc vợ chồng ông có dùng tài sản của mình để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh không, nên căn cứ theo quy định tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22-2-2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29-12-2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm thì việc xử lý tài sản của vợ chồng ông khi vợ chồng ông không thanh toán khoản vay cho ngân hàng được thực hiện như sau:

- Trong trường hợp vợ chồng ông và ngân hàng có thỏa thuận về việc cầm cố, thế chấp tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thì tài sản cầm cố, thế chấp của vợ chồng ông được xử lý theo quy định của pháp luật.

- Trong trường hợp vợ chồng ông và ngân hàng không có thỏa thuận về việc cầm cố, thế chấp tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thì vợ chồng ông phải giao tài sản thuộc sở hữu của mình cho ngân hàng xử lý theo yêu cầu của ngân hàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Nếu vợ chồng ông không giao tài sản thì ngân hàng có quyền khởi kiện theo quy định của pháp luật.

- Tại thời điểm xử lý tài sản của vợ chồng ông, nếu ngân hàng không có tài sản để xử lý hoặc khoản tiền thu được từ việc xử lý tài sản không đủ thanh toán nghĩa vụ được bảo lãnh thì trong phạm vi nghĩa vụ được bảo lãnh, ngân hàng có quyền yêu cầu vợ chồng ông phải giao tài sản có được sau thời điểm xử lý cho mình để tiếp tục xử lý.

Như vậy, trường hợp vợ chồng ông không có khả năng thanh toán khoản vay cho ngân hàng thì tài sản của vợ chồng ông sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật nêu trên.

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter