Các cấp Hội Nông dân tỉnh: Lan tỏa sâu rộng các phong trào thi đua

Cập nhật: 14-09-2018 | 08:30:38

Nhiệm kỳ 2013-2018, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tích cực, chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân. Qua đó, các phong trào thi đua của nông dân đã thực sự sôi nổi, có chiều sâu và phát huy hiệu quả trong thực tế sản xuất, kinh doanh.

Mô hình trồng bưởi mang lại hiệu quả kinh tế cao tại xã Bạch Đằng, TX.Tân Uyên. Ảnh: Q.NHIÊN

 Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Một trong những phong trào được các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đẩy mạnh thực hiện trong thời gian qua là chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong chương trình này, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể các cấp tổ chức phát động các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đặc biệt là thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các cấp hội đã tập trung tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt ở chi, tổ hội, các câu lạc bộ; vận động hội viên nông dân đóng góp về quy hoạch xây dựng nông thôn mới, trực tiếp tham gia thực hiện những tiêu chí liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cuộc vận động này trong các cấp hội đã mang lại nhiều kết quả quan trọng, góp phần làm cho nhiều vùng nông thôn đổi thay mạnh mẽ, các đô thị ngày càng văn minh, hiện đại; mang lại không khí tươi vui, phấn khởi, đổi mới tại các khu dân cư, cả thành thị lẫn nông thôn; nhận được sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, tạo ra sự đồng thuận cao trong Đảng bộ, chính quyền các cấp và người dân trong tỉnh. Tại huyện Phú Giáo, trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, người dân đã tích cực đóng góp bằng nhiều hình thức cho chương trình này.

Cùng chung sức xây dựng nông thôn mới, các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh đã tham gia thực hiện bằng nhiều nội dung thiết thực, trong đó nổi bật là tham gia hoạt động bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Với nội dung này, các cấp hội đã tích cực triển khai các văn bản có liên quan của Trung ương và địa phương cho cán bộ, hội viên, nông dân như triển khai Dự án “Nông dân Bình Dương tham gia bảo vệ môi trường nông thôn” giai đoạn 2015-2017”, tổ chức hội thi “Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường”. Các cấp hội đã phát động cán bộhội viên nông dân tổchức vệsinh các tuyến đường do hội quản lý, vận động cán bộ, hội viên treo cờ chào mừng các ngày lễ, tết, thực hiện chương trình “Nhà sạch, đường thoáng, mương thông”. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã tham gia xây dựng được 402 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn.

Với nội dung xây dựng đô thị văn minh, nông dân trên địa bàn tỉnh đã tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Các cấp hội đã vận động cán bộ, hội viên nông dân xây dựng gia đình văn hóa, khu, ấp, xã phường văn hóa. Đến cuối năm 2017, toàn tỉnh đã có 51.536 hộ gia đình nông dân đăng ký thực hiện gia đình văn hóa. Qua bình xét đã có 48.935 hộ đạt và đạt 95% (nghị quyết cho toàn nhiệm kỳ là 90%). Với nội dung này, Hội Nông dân các cấp đã chủ động tham gia các hoạt động tuyên truyền nâng cao sức khỏe nhân dân, tập luyện thể dục thể thao; tham gia phòng chống các dịch bệnh, tệ nạn xã hội... Hàng năm, các cấp hội thực hiện chương trình phối hợp với các ngành tổ chức được tập huấn tuyên truyền về “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, giáo dục an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, phòng chống HIV/AIDS....

Cùng giúp nhau vươn lên

Một trong những phong trào luôn được các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đẩy mạnh thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Qua phong trào thi đua này, đời sống kinh tế của nhiều hộ nông

 dân đã được nâng lên đáng kể, quy mô sản xuất của nhiều hộ gia đình được mở rộng. Trong 5 năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu phát triển toàn diện và bền vững. Các cấp hội đã tích cực cổ vũ, khuyến khích, tạo điều kiện cho nông dân an tâm đầu tư sản xuất, phấn đấu trở thành nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, có những giải pháp để phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng, tạo ra sản phẩm chất lượng theo nhu cầu của thị trường. Điển hình là Hội Nông dân TX.Bến Cát, trong 5 năm qua, qua phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã có 25.749 lượt hộ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Nhiều hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã khởi nghiệp vượt khó vươn lên thành chủ trang trại, chủ cơ sở, hình thành nhiều tổ liên kết sản xuất, tổ hợp tác, hợp tác xã, phát triển nhiều mô hình mới về cây trồng, vật nuôi. Đồng thời, nhiều hộ kinh doanh giỏi đã giúp đỡ hộ nghèo về kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ vốn, cây con giống, vật tư nông nghiệp với tổng trị giá trên 24 tỷ đồng giúp cho 1.270 lượt hội viên, nông dân nghèo vươn lên thoát nghèo.

Nói về phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, ông Đỗ Ngọc Huy, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, cho biết qua từng năm, phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã có nhiều đổi mới, chất lượng và hiệu quả phong trào được nâng cao, có sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ và rộng khắp, được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ. Qua phong trào này đã xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình và mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao. Song song đó, nêu cao tinh thần tương trợ trong hội viên, nông dân nhằm giúp nhau trong sản xuất, làm kinh tế gia đình, các cấp hội đã vận động các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, các đại lý, công ty phân bón bán trả chậm vật tư nông nghiệp, phân bón, thức ăn gia súc hỗ trợ, giúp đỡ cho các hội viên khó khăn có điều kiện vươn lên.

Qua phong trào thi đua nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, bình quân hàng năm có 42.481 hộ đăng ký, đạt 86,7% (nghị quyết là 80%) và có 34.603 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 81,5% (nghị quyết đại hội là 60%). Những hoạt động thiết thực của phong trào cùng với công tác tạo nguồn vốn, hỗ trợ vốn vay cho sản xuất, từ phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, tương thân, tương ái, nông dân khá giúp nông dân khó khăn, thiếu vốn, đã góp phần giúp cho 3.439 hộ thoát nghèo. Trong đó Hội Nông dân tỉnh trực tiếp giúp cho 1.210 hộ nông dân thoát nghèo, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo của tỉnh.

Đánh giá về kết quả hoạt động Hội Nông dân tỉnh trong thời gian qua, ông Đỗ Ngọc Huy cho biết, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã đóng góp tích cực vào những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Đạt được những kết quả trên là có sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Trung ương hội, sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, sự phối hợp hoạt động của các sở, ngành liên quan, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh và Hội Nông dân các cấp cùng với sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh...

CAO SƠN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter