Di chúc và giá trị của dân tộc Việt Nam

Cập nhật: 26-09-2014 | 09:36:05

Giá trị của một dân tộc là nền tảng tinh thần được hình thành trong lịch sử lâu dài của một cộng đồng. Đó là truyền thống dựng nước, giữ nước, là những phương châm về đạo lý, lẽ sống của xã hội… Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kế thừa, phát triển những giá trị dân tộc Việt Nam trong thời đại ngày nay.

 

Theo lời dạy của Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện thành công quá trình công nghiệp hóa. Trong ảnh: Một góc KCN Sóng Thần II, TX.Dĩ An

Trước hết, đó là chủ nghĩa yêu nước, là ý chí kiên cường, bất khuất trong đấu tranh chống các thế lực xâm lược. Phát triển chủ nghĩa yêu nước, ý thức về độc lập dân tộc, Hồ Chí Minh đã gắn truyền thống đó với khái niệm về bình đẳng và quyền của mỗi dân tộc. Trong Tuyên ngôn độc lập, Người viết: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Trong Di chúc, Người nhấn mạnh đến mục tiêu của Đảng ta là: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh…”.

Thứ hai, đó là tư tưởng về con đường phát triển của dân tộc Việt Nam trong thời đại ngày nay. Con đường đó phải phù hợp với quy luật, đồng thời hướng theo trào lưu cách mạng và tiến bộ của nhân loại. Tư tưởng gắn độc lập dân tộc với tôn trọng, bảo vệ quyền công dân và quyền con người được thể hiện trong Tuyên ngôn độc lập - 1945. Người không theo chủ nghĩa đa nguyên, mà trước sau luôn khẳng định Chủ nghĩa Mác -Lênin là nền tảng tư tưởng của Đảng và xã hội ta. Người nói: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”. Năm 1969, không lâu trước khi qua đời, trong bài trả lời phỏng vấn của đồng chí Sác-lơ Phuốc-ni-ô, Người một lần nữa khẳng định: “Việt Nam có được những thắng lợi như ngày nay là do “chúng tôi đã cố gắng vận dụng một cách sáng tạo lời dạy của Lênin” và rằng, Chủ nghĩa Mác -Lênin đối với cách mạng Việt Nam là “vũ khí không gì thay thế được”.

Thứ ba, đó là tư tưởng lấy dân làm “gốc”; cán bộ, đảng viên, công chức phải tôn trọng quyền của người dân, phải chăm lo mọi mặt đời sống của nhân dân. Điều này đã được Hồ Chí Minh nói đến nhiều lần và Người đã nhắc lại trong Di chúc: “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm và đặt niềm tin ở thế hệ trẻ. Trong Di chúc, Người viết: “Đoàn viên thanh niên ta nói chung là tốt... Đảng cần phải chǎm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Thứ tư, đó là tư tưởng về đại đoàn kết. Đoàn kết là nhân tố quan trọng nhất tạo nên sức mạnh của dân tộc ta chiến thắng các kẻ thù xâm lược, cho dù chúng hùng mạnh đến đâu. Đoàn kết tạo ra sức mạnh tinh thần và vật chất của dân tộc. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh đến đoàn kết trong Đảng, vì đó là cơ sở của đoàn kết xã hội và toàn dân. Người viết: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

Thứ năm, đó là chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Đây là một giá trị đặc sắc của dân tộc ta, là nguồn sức mạnh mang tính thời đại mà dân tộc ta có thể huy động trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia. Trong Di chúc. Người viết: “Tôi mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các Đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý, có tình”.

Cuối cùng, đó là triết lý sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh kết tinh triết lý sống của dân tộc. Người đòi hỏi người cách mạng: “Tự mình phải” “giữ chủ nghĩa cho vững”, đặc biệt là “ít lòng tham muốn về vật chất”. Trong bài trả lời các nhà báo, Người nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh nước biếc để câu cá, trồng hoa, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, em trẻ chăn trâu, không dính líu gì với vòng danh lợi”. Còn trong Di chúc, Người viết: “Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”.

(Nguồn: báo Quân đội Nhân dân)

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter