Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Xuất hiện nhiều mô hình tốt, cách làm hay

Cập nhật: 16-10-2014 | 08:35:12

Hôm qua (15-10), Hội nghị giao ban cụm các tỉnh, thành phố khu vực Nam bộ về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã diễn ra tại TP.HCM. Từ đầu năm 2014 đến nay, việc thực hiện Chỉ thị 03 tại Bình Dương tiếp tục được cấp ủy các cấp quan tâm thực hiện, đi vào nề nếp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương. Nhiều mô hình tốt, cách làm hay trong việc học tập, làm theo Bác đã được xây dựng, nhân rộng, lan tỏa khắp trên địa bàn.

Phát huy vai trò nêu gương

Theo ông Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, việc tổ chức học tập chuyên đề năm 2014 đã được Tỉnh ủy triển khai kịp thời, nghiêm túc ở tất các ngành, các cấp. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp cùng với Đài PT-TH tỉnh ghi hình nội dung bài nói chuyện của Phó giáo sư, tiến sĩ Đoàn Thế Hanh cung cấp cho các cơ sở, qua đó tạo sự chủ động trong việc tổ chức học tập chuyên đề, được cán bộ, đảng viên (CBĐV) và nhân dân đồng tình hưởng ứng, góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác được phổ biến rộng rãi. Sau học tập, các cá nhân, CBĐV và các tổ chức cơ sở Đảng đều đăng ký nội dung phấn đấu làm theo, gắn với chức trách, nhiệm vụ. Hàng tháng, thông qua “Thông tin nội bộ” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, phát hành, cấp ủy các chi, Đảng bộ đã đưa các nội dung chuyên đề, các mẩu chuyện, việc làm theo Bác vào nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ, qua đó giúp CBĐV hiểu rõ hơn về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác để học tập, làm theo.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác. Ảnh: T.L

Trong học tập và làm theo Bác, các CBĐV chủ chốt từ cấp tỉnh đến cơ sở đã thực hiện trách nhiệm nêu gương gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương và Quy định 47-QĐ/TW về những điều ĐV không được làm. Từ đó đã tạo ra những tác động tích cực trong việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, tư cách CBĐV, tạo những chuyển biến trong tác phong, lề lối làm việc, thái độ ứng xử với nhân dân, được quần chúng ghi nhận. Qua sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03, Bình Dương đã xuất hiện nhiều tấm gương CBĐV và nhân dân học tập, làm theo Bác. Đó là những tấm gương hy sinh lợi ích cá nhân vì công việc chung (hiến đất, mở đường), tham gia tích cực các phong trào xã hội, xây dựng nông thôn mới; góp phần mang lại niềm tin cho CBĐV và nhân dân.

Nhiều mô hình tốt, cách làm hay

Từ đầu năm đến nay, bên cạnh việc tiếp tục duy trì thực hiện các mô hình hay, cách làm sáng tạo đã triển khai từ trước, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tập trung xây dựng thêm nhiều cách làm hay, nổi bật, mang lại kết quả thiết thực và tạo ấn tượng tốt trong CBĐV và các tầng lớp nhân dân. Đó là các mô hình “Nụ cười công sở” (TX.Tân Uyên), “Góc học tập và làm theo gương Bác” (TP. TDM), “Công sở thân thiện - hiệu quả”, “Nụ cười tiếp dân” (Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh). Huyện Bàu Bàng tuy mới thành lập nhưng tiếp tục duy trì tốt mô hình “Gần dân, sát dân”. TX.Dĩ An triển khai thực hiện mô hình “Gần dân, sát dân và giúp dân” trên cơ sở rút kinh nghiệm từ mô hình “Gần dân, sát dân”. Ban Thường vụ Thị ủy Dĩ An đã chỉ đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị và CBĐV, nhất là những người đứng đầu cơ quan, đơn vị chuyển đổi mô hình “Gần dân, sát dân” sang mô hình mới. Hàng tháng, các đồng chí trong cấp ủy, lãnh đạo của thị xã, phường luân phiên xuống gặp gỡ, thăm hỏi các hộ dân trên địa bàn, qua đó hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, trực tiếp trả lời hoặc chuyển, yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, trả lời những vấn đề bức xúc; từ đó góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước.

Ông PHẠM VĂN CÀNH, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: “Ngay từ đầu năm 2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động xây dựng chương trình công tác, kế hoạch học tập chuyên đề năm 2014; đồng thời kiện toàn bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên bộ phận giúp việc phụ trách, theo dõi địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03, từ đó mang lại những chuyển biến rõ rệt trong việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh…”.

Tuy nhiên, ông Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng cho rằng, trong việc học tập và làm theo Bác, một số cấp ủy chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát việc làm theo; số ít còn chưa tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời từ các đơn vị làm điểm. Công tác tuyên truyền trong đối tượng đoàn viên, hội viên và công nhân trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh còn hạn chế. Một số cơ quan, địa phương chưa có biện pháp nhân rộng điển hình để tạo sức lan tỏa…

Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo Bác, ông Phạm Văn Cành nhấn mạnh: Tỉnh ủy sẽ quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc thực hiện Chỉ thị 03, gắn việc học tập chuyên đề năm 2014 với đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Bác. Tỉnh ủy cũng sẽ quan tâm chỉ đạo, tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị trong thực hiện Chỉ thị 03; tăng cường chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 1973/CT-Ttg của Thủ tướng Chính phủ đối với khối cơ quan hành chính, quản lý Nhà nước, đặc biệt là thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 3408/KH-UBND ngày 3-10- 2014 của UBND tỉnh về việc xây dựng thí điểm mô hình “Chính quyền thân thiện của dân, do dân, vì dân” và mô hình “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”. Tỉnh ủy sẽ gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), phong trào xây dựng nông thôn mới và các phong trào thị đua yêu nước nhằm hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ IX đề ra; đồng thời gắn việc kiểm tra, đánh giá, phân loại CBĐV cuối năm với việc đánh giá kết quả thực hiện đăng ký làm theo Bác; đặc biệt là đánh giá vai trò nêu gương của cấp ủy theo quy định về trách nhiệm nêu gương của CBĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong khối cơ quan hành chính, quản lý nhà nước, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố phối hợp với cấp ủy Đảng cùng cấp tổ chức triển khai thực hiện đến cán bộ, công chức, viên chức trong ngành, khối, địa phương một cách nghiêm túc và hiệu quả.

Hiện nay, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch thí điểm thực hiện 2 mô hình “Chính quyền thân thiện của dân, do dân, vì dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” nhằm giải quyết công việc hành chính trên tinh thần “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tập trung giải quyết các nội dung trong công việc hành chính như thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, các nội dung dân chủ theo Pháp lệnh 34, Nghị định 71; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác tiếp dân; thực hiện “Nụ cười công sở” và các quy định văn hóa công sở, quy tắc ứng xử. Từ đó, bước đầu đã đổi mới lề lối làm việc của cán bộ công chức trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; cải thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả quản trị hành chính công các cấp; xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện trong nhận thức của người dân.

 

 P.V

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter