Kiểm soát thủ tục hành chính là nhiệm vụ thường xuyên

Cập nhật: 12-01-2017 | 12:02:33

Năm 2016, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố tăng cường thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tư pháp đã đạt nhiều kết quả khá tốt; công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) có chuyển biến tích cực.

Xác định công tác cải cách TTHC,  kiểm  soát  TTHC  là nhiệm  vụ  trọng  tâm  trong công tác cải cách hành chính (CCHC),  trong  năm  qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quan trọng cụ thể hóa triển khai thực hiện công tác này. Cụ thể như Quyết định số 2429 về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC trên địa bàn tỉnh, Quyết định 2534 phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC của các sở, ban, ngành, kế hoạch truyền  thông  về  hoạt  động kiểm soát TTHC năm 2016… Từ các quyết định, kế hoạch của UBND tỉnh đã chỉ đạo kịp thời các nhiệm vụ cải cách TTHC, kiểm soát TTHC. Từ đó, công tác kiểm soát TTHC toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tốt. Các sở, ban, ngành đã thực hiện tốt công tác đánh giá tác động quy định TTHC, tham khảo ý kiến các văn bản QPPL  có  quy  định  TTHC, thẩm định quy định TTHC tại dự án, dự thảo văn bản QPPL.

 

Để tiện việc liên hệ cũng như trả lời những kiến nghị của người dân liên quan cụ thể đến các thủ tục, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính đề nghị người dân khi gửi đơn kiến nghị cần ghi rõ địa chỉ nơi ở, số điện thoại liên lạc và tóm tắt ngắn gọn nội dung cần kiến nghị. Mọi phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương; ĐT: (0650) 3.835.029 - số Fax: (0650) 3.822.174; địa chỉ email: kiemsoat.tthc@binhduong.gov.vn

Từ sự chỉ đạo tích cực, kịp thời của UBND tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát TTHC  nên  việc  công  khai, nhập dữ liệu TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC đạt kết quả tích cực. Tính đến nay, toàn tỉnh có 1.600 thủ tục công bố, công khai trên môi trường  mạng,  trong  đó  cấp tỉnh là 1.332 thủ tục, cấp huyện 181 thủ tục, còn lại là cấp xã. Cùng với đó, các TTHC sau khi công bố đã được công khai trên trang hành chính công của tỉnh, trang thông tin các sở, ngành, UBND cấp huyện và niêm yết tại nơi tiếp nhận, giải quyết  TTHC,  tạo  điều  kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức trong việc tra cứu, thực hiện TTHC, hạn chế thấp nhất hồ sơ quá hạn. Con số thống kê cho thấy, cấp tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết trên 2 triệu hồ sơ các loại trong năm 2016 nhưng số hồ sơ quá hạn chỉ có 558 hồ sơ, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai. Đây là thành quả tích cực nhất minh chứng cho hoạt động kiểm soát TTHC thành công trong năm 2016.

Trong năm 2016, hoạt động truyền thông về kiểm soát TTHC đã góp phần vào thành công chung cho công tác kiểm soát TTHC.  Ảnh: H.V

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND  tỉnh,  các  sở,  ngành, UBND  cấp  huyện  đã  phát hiện và kịp thời xử lý nhiều văn bản, quy định chồng chéo, mâu  thuẫn  hoặc  không  còn phù hợp, góp phần bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. Các sở, ngành,  địa  phương  cũng  đã tích cực hơn trong phối hợp tự kiểm tra, xử lý văn bản QPPL có  dấu  hiệu  trái  pháp  luật; công bố danh mục văn bản hết hiệu lực hàng năm, góp phần công khai, minh bạch nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số CCHC của tỉnh. Riêng công tác tuyên truyền về cải cách TTHC được Báo Bình Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương, trang thông tin của tỉnh và các cơ quan báo chí khác trong và ngoài tỉnh thực hiện đồng bộ với nhiều cách làm hay, kèm theo đó là pháp của chương trình tổng

thể CCHC của Chính phủ, của tỉnh và cùng tham gia thực hiện tích cực. các chuyên trang chuyên mục chung  tay  cải  cách  TTHC nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp nhận thức được mục đích, ý nghĩa, nội dung, giải Để hoạt động kiểm soát TTHC tiếp tục đạt kết quả tốt, trong năm 2017, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành khắc phục những hạn chế và

thực  hiện  nghiêm  túc  việc công  bố  TTHC,  công  khai TTHC; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về đánh giá tác động TTHC khi rà soát, công bố các văn bản QPPL; đồng  thời  công  khai,  minh bạch các thông tin về TTHC, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức tiếp cận và thực hiện TTHC. Trong các kế hoạch trọng tâm của UBND về hoạt động kiểm soát TTHC cũng yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã quán triệt đến  đội  ngũ  cán  bộ,  công chức,  viên  chức  xác  định công tác kiểm soát TTHC là công việc trọng tâm, thường xuyên và liên tục trong chỉ đạo, điều hành của đơn vị, địa phương. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã phải xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của mình trong quá trình thực hiện công tác kiểm soát TTHC, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền. Từng cán bộ, công chức, viên chức phải đề cao vai trò, trách nhiệm  trong  thực  hiện  giải quyết TTHC nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, tạo được sự hài lòng và niềm tin của tổ chức, cá nhân khi tham gia giải quyết TTHC.

HỒ VĂN

 

Chia sẻ bài viết
Tags
TTHC

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter