Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên

Cập nhật: 07-01-2015 | 08:30:00

Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng được nâng lên rõ rệt; công tác phát triển đảng viên mới từ lực lượng thanh niên, công tác bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch được quan tâm và chú trọng… Đó là những kết quả nổi bật qua 5 năm thực hiện chương trình hành động của Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25-7-2008 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH)”.

 

 Đoàn viên thanh niên thuộc Đoàn khối Các cơ quan tỉnh tham gia khóa tập huấn tại thị trấn Long Hải, Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2014 Ảnh: NGỌC NHƯ

  Theo đánh giá của Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh, qua 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 07-Ctr/ĐUK thực hiện Nghị quyết số 25- NQ/TW, ngày 25-7-2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH”, các cấp ủy Đảng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng cho Đoàn Thanh niên hoạt động đúng hướng; đồng thời xác định đây là lực lượng trẻ, có bản lĩnh chính trị và kiến thức văn hóa cơ bản, sống có lý tưởng, cống hiến nhiều cho xã hội. Lực lượng thanh niên cũng là nguồn bổ sung cán bộ trong các cơ quan hành chính Nhà nước và là nguồn bổ sung lực lượng lao động rất lớn có chuyên môn và tay nghề cao.

Ông Phan Minh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh cho biết, thực hiện Chương trình hành động 07, các cấp ủy Đảng cùng với lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên được học tập, nâng cao trình độ; chú trọng công tác đào tạo và đào tạo lại, cử đi học các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, các khóa đào tạo dài hạn về chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ trong lực lượng đoàn viên, thanh niên, bảo đảm đạt chuẩn hóa theo quy định về tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Đảng ủy khối cũng quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong các hoạt động phong trào; định kỳ tổ chức gặp gỡ, trao đổi và đối thoại với thanh niên của đơn vị, kịp thời nắm bắt tư tưởng, tình cảm, nguyện vọng của thanh niên, qua đó giúp thanh niên phát huy thế mạnh của mình, đồng thời định hướng suy nghĩ và hành động của thanh niên theo hướng tích cực và hoàn thiện hơn.

Bên cạnh đó, Đảng ủy khối đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao kết quả triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Chương trình hành động của Đảng ủy khối thực hiện Nghị quyết 25- NQ/TW, qua đó đã kịp thời động viên, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt để nhân rộng điển hình, nhắc nhở những đơn vị chưa thực hiện tốt.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 07 của Đảng ủy khối, trong thời gian tới các cấp ủy Đảng sẽ coi trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, ý thức giai cấp, tinh thần dân tộc cho thanh niên, nhất là thanh niên học sinh, sinh viên; giáo dục lý tưởng cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân; xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và phát triển toàn diện nhân cách.

Cũng theo Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh, các cấp ủy Đảng trong khối cũng sẽ thường xuyên tổ chức giáo dục, định hướng cho thanh niên thực hiện có hiệu quả việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua các chuyên đề hàng năm và gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị; thường xuyên củng cố, kiện toàn bộ máy các cấp của Đoàn, xây dựng Đoàn trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tiếp tục làm tốt công tác phát triển đoàn viên mới, thực hiện trẻ hóa đội ngũ cán bộ Đoàn, bảo đảm ít nhất 70% cán bộ Đoàn còn trong độ tuổi thanh niên; bồi dưỡng tạo nguồn để phát triển đảng viên mới, trong đó chú trọng đến lực lượng trẻ, đội ngũ tri thức và cán bộ khoa học kỹ thuật. Tiếp tục củng cố nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của các ấp ủy Đảng đối với thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH ở các cơ quan, đơn vị. Các chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ khối phải thường xuyên quan tâm theo dõi, định hướng và tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Đoàn Thanh niên tại đơn vị hoạt động ngày càng có hiệu quả hơn.

 TRÍ DŨNG  

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter