Ông Phan Thành Sơn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh: Tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”

Cập nhật: 13-10-2017 | 09:06:15

Hôm nay (13-10), Đại hội Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017- 2022 chính thức khai mạc. Nhân dịp này, phóng viên Báo Bình Dương đã trao đổi với ông Phan Thành Sơn, Chủ tịch Hội CCB tỉnh về kết quả hoạt động công tác hội trong nhiệm kỳ qua, những nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cho hoạt động của hội nhiệm kỳ 2017-2022.

 Hội CCB tỉnh tổ chức trao nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại TX. Dĩ An. Ảnh: T.LIÊM

- Thưa ông, đâu là những điểm nhấn quan trọng trong hoạt động của các cấp Hội CCB trong tỉnh trong nhiệm kỳ qua?

- 5 năm qua, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2017 trong điều kiện tình hình có cả những thuận lợi, thời cơ, khó khăn và thách thức đan xen. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và trực tiếp của cấp ủy Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam và sự phối hợp, giúp đỡ của chính quyền, MTTQ và các ban ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh, Hội CCB tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục những khó khăn, thực hiện hoàn thành những chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Trong đó, công tác tập hợp, đoàn kết CCB; phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi và tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương, đơn vị đạt kết quả tốt. Nhờ sự giúp đỡ về vốn của Nhà nước, của hội, với tinh thần năng động, sáng tạo, nhiều hội viên đã tích cực học hỏi, đầu tư nghiên cứu, tổ chức sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao. Hơn 120 hội viên đã thoát nghèo. Hiện toàn hội có 75,94% gia đình hội viên có mức thu nhập từ khá trở lên, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,25% và cận nghèo 0,49%. Việc học tập và làm theo Bác đã được tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện sâu rộng trong các cấp hội và được đông đảo cán bộ, hội viên hưởng ứng tích cực; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên nhiều mặt. Đã có nhiều tập thể và cá nhân trở thành tấm gương sáng trên các lĩnh vực.

- Vậy, Hội CCB luôn là chỗ dựa vững chắc, tin cậy cho Đảng bộ, chính quyền, những nhiệm vụ trọng tâm nào được hội xác định trong nhiệm kỳ tới, thưa ông?

- Với những kết quả đạt được sau gần 30 năm xây dựng và phát triển, trong nhiệm kỳ tới, Hội CCB tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, theo thời gian, số cán bộ, hội viên tuổi cao, sức khỏe giảm sút sẽ ngày một tăng lên, làm hạn chế đến việc tham gia các hoạt động của hội. Số lượng hội viên trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp sẽ giảm đi, một số đơn vị không đủ điều kiện để thành lập hội. Với tình hình nêu trên, hội đã xác định mục tiêu tổng quát là tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững; tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương, đơn vị; xây dựng hội thật sự trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp ở địa phương. Trong đó, hội xác định 2 nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đổi mới, nâng cao chất lượng của tổ chức hội cơ sở.

- Ông có thể cho biết những giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đó?

- Hội sẽ tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, làm cho cán bộ, hội viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Hội động viên cán bộ, hội viên thường xuyên học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt; gương mẫu thực hiện và tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có nhiều giải pháp chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; phòng ngừa có hiệu quả những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; không mơ hồ, mất cảnh giác.

Tổ chức hội cũng thường xuyên nghiên cứu, quán triệt, nắm vững chủ trương của Đảng, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước và địa phương; khai thác tối đa và phát huy có hiệu quả mọi nguồn lực và chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với CCB; phát huy tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, kinh nghiệm của CCB để đầu tư phát triển các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phù hợp, hiệu quả; gắn phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi với thực hiện nhiệm vụ chính trị của hội. Hội tiếp tục thực hiện tốt chương trình phối hợp với UBND và các ban ngành, đoàn thể các cấp ở địa phương trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương; định kỳ tổ chức rút kinh nghiệm, bảo đảm phối hợp có hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí. Hội cũng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục tạo chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm trong tổ chức hội và hội viên đối với công tác vận động tập hợp cựu quân nhân ở cơ sở; tư vấn, trợ giúp hội viên CCB và cựu quân nhân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật; tương trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn kết tình đồng chí, đồng đội.

Hội tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục quán triệt, nắm vững các chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác CCB, xây dựng hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt chương trình của Tỉnh ủy về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; đổi mới phương thức lãnh đạo ở tất cả các cấp bằng những quy chế, quy định, quy trình cụ thể…

- Xin cảm ơn ông!

 CAO SƠN (thực hiện)

Chia sẻ bài viết
Tags
Hội CCB

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter