Tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính

Cập nhật: 19-03-2015 | 08:50:53

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 562/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2015. Kế hoạch này nhằm đánh giá đúng thực chất về kết quả triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và phát hiện những sáng kiến, ý tưởng hay, những hạn chế, thiếu sót trong công tác CCHC.

 Tăng cường công tác kiểm tra CCHC, các đơn vị, cơ quan sẽ thực hiện tốt hơn nhiệm vụ giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Ảnh: H.VĂN

Năm 2015 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc triển khai thực hiện chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ, Kế hoạch CCHC Nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2015, Kế hoạch công tác CCHC năm 2015. Chính vì vậy, việc tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc xây dựng triển khai thực hiện chương trình kiểm tra công tác CCHC là hết sức quan trọng và cần thiết. Qua đó, nhằm kịp thời phát hiện những sáng kiến hay, những ý tưởng mới trong công tác CCHC để nhân rộng; đồng thời kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót để chấn chỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2015 của tỉnh đạt chất lượng, hiệu quả.

Để tiện việc liên hệ cũng như trả lời những kiến nghị của người dân liên quan cụ thể đến các thủ tục, Phòng Kiểm soát TTHC, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đề nghị người dân khi gửi đơn kiến nghị cần ghi rõ địa chỉ nơi ở, số điện thoại liên lạc và tóm tắt ngắn gọn nội dung cần kiến nghị. Mọi phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Kiểm soát TTHC, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương; ĐT: (0650) 3.835029; địa chỉ email:kiemsoat.tthc@binhduong.gov.vn

Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác CCHC của tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, nội dung kiểm tra, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm thông báo lịch, kế hoạch kiểm tra và hướng dẫn đề cương báo cáo nội dung kiểm tra để các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị nhằm đáp ứng mục đích, yêu cầu kiểm tra. Nội dung kiểm tra gồm công tác CCHC và kiểm tra theo chuyên đề về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO hành chính.

Đối tượng kiểm tra lần này gồm các sở, ban, ngành cấp tỉnh và tương đương, UBND cấp huyện, cấp xã. Các cơ quan, đơn vị là thành viên đoàn kiểm tra có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, chịu trách nhiệm thực hiện nội dung công việc được phân công; chủ động tổ chức kiểm tra chuyên đề theo lĩnh vực, ngành; đồng thời tạo điều kiện và cử cán bộ, công chức tham gia đoàn kiểm tra, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cụ thể, trong năm 2015, sẽ có 2 hình thức kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất khi có yêu của bộ, ngành Trung ương, HĐND, UBND tỉnh hoặc trong trường hợp có phản ánh, kiến nghị trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân. Theo kế hoạch chung, trong năm 2015, đoàn kiểm tra của UBND tỉnh sẽ kiểm tra trên 40 đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện.

Theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Nam, công tác kiểm tra CCHC là hoạt động thường xuyên. Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên thức nhận thức được công tác kiểm tra CCHC là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, tập trung vào các nội dung rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), quy trình, TTHC, đánh giá tác động văn bản QPPL có quy định về TTHC; thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch quy trình, TTHC nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân trong giao dịch với cơ quan Nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Nam cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thiện và triển khai đồng bộ mô hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại cấp tỉnh, cấp huyện nhằm giảm thời gian, chi phí của tổ chức, cá nhân khi tham gia thực hiện TTHC; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành giải quyết TTHC. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008, quán triệt đầy đủ các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, mô hình khung do Trung ương ban hành và tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008 để chỉ đạo tại cơ quan, đơn vị mình, từng bước hiện đại hóa nền hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

 SÔNG TRÀ

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter