Thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn: Nhiều chuyển biến tích cực

Cập nhật: 27-01-2015 | 08:56:36

Công tác thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh trong năm 2014 đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá tốt, góp phần tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh. Đây là những đánh giá cơ bản tại hội nghị tổng kết công tác dân vận và thực hiệc QCDC ở cơ sở năm 2014 do Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hôm qua (26-1).

Đi sâu vào thực tiễn

Theo đánh giá của Ban Dân vận Tỉnh ủy, trong năm 2014, hầu hết các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều đã thực hiện khá tốt các nội dung của Pháp lệnh Dân chủ; việc niêm yết công khai, đầy đủ các thủ tục hành chính tại trụ sở UBND cấp xã và bảng thông tin ở các khu phố, ấp đã tạo thuận lợi cho cán bộ và nhân dân nắm bắt thông tin trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết HĐND, chương trình kế hoạch phát triển KT-XH của huyện và địa phương; kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn, xóa đói giảm nghèo, bình xét gia đình văn hóa, vay vốn ngân hàng theo chính sách ưu đãi của Nhà nước, vận động nhân dân thực hiện quy ước ở cộng đồng dân cư, đăng ký và thực hiện có chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư năm 2014”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…

Ông Trần Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2014. Ảnh: C.SƠN

Việc xây dựng và ban hành hương ước, quy ước trên địa bàn đã được cơ sở triển khai trên diện rộng, được chỉ đạo chặt chẽ, có sự quan tâm hỗ trợ của các cơ quan có thẩm quyền. Các khu phố, ấp đã triển khai xây dựng hương ước, quy ước với nội dung duy trì an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội, dân số - kế hoạch hóa gia đình, việc cưới, việc tang, lễ hội, phát triển sản xuất. Công tác này đã từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, toàn tỉnh đã có 97% khu phố, ấp có quy ước. Việc thực hiện quy ước khu phố, ấp đã phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, động viên nhân dân chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Hiện nay, toàn tỉnh đã có 49 xã hoàn thành đồ án quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới, 11 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới. Ông Bùi Văn Hải, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Dầu Tiếng cho biết, nhờ thực hiện tốt QCDC ở cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều vấn đề cần huy động sức dân đều được nhân dân trên địa bàn huyện tích cực tham gia đóng góp sức lực, trí tuệ. Vì vậy, công tác vận động nhân dân tham gia phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” đạt được nhiều kết quả tích cực. “Đến nay, huyện Dầu Tiếng đã hoàn thành việc phê duyệt đồ án và đề án quy hoạch nông thôn mới đối với 11 xã, đạt 100%, 4 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới”, ông Hải nói.

Song song đó, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp huyện, xã đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục các văn bản pháp luật mới ban hành có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại cơ sở được cấp ủy các địa phương tập trung chỉ đạo. Các tổ hòa giải ở cơ sở trong năm đã nhận 1.563 đơn, tổ chức hòa giải 1.512 đơn, hòa giải thành 1.212/1.512 đơn (đạt 80,15%). Bên cạnh đó, công tác giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ở xã, phường, thị trấn không ngừng được phát huy. Trong năm 2014, các Ban Thanh tra nhân dân đã tham gia hòa giải 874 vụ việc, trong đó hòa giải thành 672 vụ. Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát được 897 cuộc. Thông qua các ban này, những kiến nghị, đóng góp của nhân dân với chính quyền địa phương đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương tiếp nhận và gửi đến chính quyền cùng cấp xem xét, giải quyết. Từ đó, nhân dân đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác giám sát và tham gia đóng góp các ý kiến, kiến nghị thiết thực cho chính quyền nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Nâng cao chất lượng các phong trào, mô hình

Thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các đề án, mô hình trong công tác gia đình tiếp tục được triển khai nhân rộng tại các địa phương. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tiếp tục được mở rộng và nâng cao chất lượng, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu phố văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”…

Các mô hình tự quản như Câu lạc bộ chủ nhà trọ, Tổ tự quản môi trường, Câu lạc bộ phòng chống tội phạm và nhiều mô hình của các tổ chức thành viên của MTTQ được phát huy, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Các cuộc vận động đã huy động sức dân và hệ thống chính trị cùng tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc của khu dân cư, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn toàn tỉnh.

Đặc biệt, chất lượng tổ chức hoạt động của “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” ngày càng được nâng cao. 100% khu dân cư trên địa bàn tỉnh tổ chức ngày hội hàng năm. Ngày hội đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia với nhiều hình thức phong phú, sôi nổi như ôn lại truyền thống dân tộc, tặng quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các trò chơi dân gian… Từ đó, tạo nên không khí phấn khởi, vui tươi, mối quan hệ đoàn kết, gắn bó và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước của từng cộng đồng dân cư, góp phần đấu tranh đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn; tăng cường và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng dân cư.

Ông Lê Hùng Mạnh, Trưởng ban vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” khu phố 9, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo cho biết: “Trong ngày hội đại đoàn kết, chúng tôi đều tổ chức ký kết giao ước thi đua về xây dựng gia đình văn hóa cho các hộ gia đình. Đây là tiền đề quan trọng để nhân dân trong khu phố thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT-XH, an ninh trật tự tại địa phương.”.

Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, có thể khẳng định, việc thực hiện có kết quả QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, đóng góp nhiều mặt cho việc phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh của địa phương.

CAO SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter