Triển khai Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

Cập nhật: 11-07-2018 | 08:28:05

* Nhân rộng mô hình thí điểm sắp xếp tinh gọn bộ máy ở phường Lái Thiêu

 Sáng qua (10-7), Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức hội nghị triển khai Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và sơ kết thực hiện thí điểm mô hình sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy tại phường Lái Thiêu, TX.Thuận An. Đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị, thành phố; lãnh đạo các xã, phường, thị trấn, lãnh đạo các đơn vị liên quan đã dự hội nghị.

Đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Ảnh: H.V

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: H.V 

Thực hiện đề án với quyết tâm cao nhất

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Minh Thủy, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai các nội dung của Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Theo đó, mục tiêu tổng quát của đề án là tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với xu thế phát triển nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tinh giản biên chế đồng bộ, gọn nhẹ, gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) trong tỉnh; giảm chi thường xuyên, tích cực góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII.

Cơ cấu lại đội ngũ CB,CC,VC để từng bước tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ; thu hút, lựa chọn người có đức, có tài vào làm việc trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp của tỉnh; đáp ứng nhanh yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tiết kiệm ngân sách, giảm chi thường xuyên, tăng thu nhập cho CB,CC,VC, người lao động. Tập-trung huy động, phát huy tiềm năng đội ngũ CB,CC,VC và cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có. Bảo đảm quyền lợi, chế độ, chính sách cho CB,CC,VC thuộc diện tinh giản, sắp xếp lại tổ chức bộ máy.

Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) được thực hiện từ năm 2018. Trong năm 2018, sau khi đề án được ban hành, các cơ quan, địa phương, đơn vị trong tỉnh hoàn thành việc xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện ở cơ quan, địa phương, đơn vị mình. Từ năm 2018 đến 2020 sẽ tập trung quyết liệt thực hiện các nội dung của đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CC,VC với quyết tâm cao nhất.

Thí điểm thành công

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thành Tâm, Bí thư Thị ủy Thuận An đã báo cáo sơ kết thực hiện thí điểm mô hình sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy tại phường Lái Thiêu, TX.Thuận An. Đây là một trong những nội dung được các đại biểu các sở, ngành, huyện, thị, thành phố quan tâm nhằm học tập kinh nghiệm cũng như cách làm của phường Lái Thiêu trong việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của phường trong thời gian qua. Theo đồng chí Đỗ Thành Tâm, nhờ có sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự quyết tâm của Ban Thường vụ Thị ủy cùng sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nên những khó khăn khi bắt tay thực hiện đề án đã dần được giải quyết. Đến nay, phường Lái Thiêu đã hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn đội ngũ cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách như mục tiêu đề án đặt ra. 10/10 xã, phường đã giảm được 108 người. Nhìn chung, các trường hợp tinh giản đều hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa của việc tinh giản, tư tưởng cơ bản ổn định; các trường hợp ở lại làm việc đều nâng cao ý thức tinh thần, trách nhiệm của bản thân. Bên cạnh đó, Đảng ủy, UBND xã, phường cũng quan tâm giới thiệu việc làm khác phù hợp cho các trường hợp tinh giản khi có nhu cầu.

Khắc phục tình trạng vừa thừa, vừa thiếu

Theo đề án, tinh giản biên chế thực hiện từ năm 2018 đến năm 2021 phải đạt được tỷ lệ tinh giản tối thiểu bằng 28,68% so với biên chế được giao năm 2017. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế bình quân là 7,17%. Đến năm 2021, đội ngũ CB,CC,VC có số lượng, cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, khung năng lực theo vị trí việc làm nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện tinh giản những CB,CC,VC hạn chế về trình độ năng lực, tiếp tục tuyển dụng người có đức, có tài vào làm việc trong hệ thống chính trị tỉnh, khắc phục tình trạng vừa thừa, vừa thiếu.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Thị ủy Thuận An, Đảng ủy phường Lái Thiêu trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Đề án thí điểm sắp xếp tinh gọn đội ngũ cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách phường Lái Thiêu thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu dự hội nghị, nhất là các đồng chí ở cấp huyện, cấp xã tích cực nghiên cứu nhân rộng mô hình thí điểm phường Lái Thiêu trong thời gian tới phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương, đơn vị.

Đối với Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), đồng chí Trần Văn Nam lưu ý thêm một số vấn đề trọng tâm, trước tiên là: Các cấp ủy, các sở, ban, ngành trong tỉnh phải tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và kế hoạch, đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trong đó cấp ủy các cấp và người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm chính trong quá trình triển khai thực hiện. Nơi nào thực hiện nghị quyết của Trung ương và kế hoạch, đề án của Tỉnh ủy không đạt được mục tiêu đề ra thì cấp ủy, người đứng đầu nơi đó phải chịu trách nhiệm, tùy mức độ sẽ có hình thức xử lý phù hợp. Để thực hiện đề án đạt hiệu quả cần phải có quyết tâm chính trị cao; tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy và phân cấp quản lý hiện hành, nhưng bảo đảm sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn. Việc sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế phải bảo đảm sự ổn định về chính trị, kinh tế - xã hội; quyết liệt nhưng thận trọng, không nóng vội, duy ý chí trong triển khai thực hiện; phải bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đoàn kết và thống nhất.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, các sở, ban, ngành trong tỉnh nhanh chóng triển khai xây dựng, bổ sung đề án chi tiết của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; xác định lộ trình, bước đi thích hợp, không làm xáo trộn bộ máy; thực hiện tinh giản những người không làm được việc, hạn chế về trình độ, năng lực và tiếp tục tuyển dụng những người có trình độ, có đức, có tài vào làm việc, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, đồng thời góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, cũng như tiết kiệm, giảm chi thường xuyên từ ngân sách. Tuy nhiên, việc tinh giản phải bảo đảm quyền lợi, chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản, sắp xếp lại bộ máy.

Không thành lập thêm phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Theo đề án, 100% các đơn vị cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền cấp tỉnh, cấp huyện không thành lập thêm phòng, ban, đơn vị trực thuộc (trừ trường hợp đặc biệt do Trung ương chỉ đạo và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý). 100% cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh giảm từ 1 - 2 phòng, ban chuyên môn trực thuộc trở lên. Đến năm 2021, 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy theo lộ trình đề ra trong đề án.

TRÍ DŨNG - HỒ VĂN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter