Đảng bộ Cục Hải quan Bình Dương: Công tác chuẩn bị đại hội điểm đã sẵn sàng

Cập nhật: 05-03-2015 | 08:07:42

Trong những ngày đầu năm mới 2015, cùng với công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Cục Hải quan Bình Dương đang tất bật cho công tác chuẩn bị Đại hội (ĐH) Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh cũng là đơn vị được chỉ định tổ chức ĐH điểm của Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh. Đến ngày 4-3, công tác chuẩn bị ĐH đã được thống nhất. Theo đó, trong 2 ngày 13 và 14-3, ĐH Đảng bộ Cục Hải quan Bình Dương nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ chính thức diễn ra.

 

Đảng ủy Cục Hải quan Bình Dương tổ chức cuộc họp thống nhất kế hoạch, thời gian tổ chức đại hội Ảnh: H.VĂN

 Công tác chuẩn bị chu đáo

Trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, BTV Đảng ủy Cục Hải quan Bình Dương đã tập trung cho công tác chuẩn bị cho ĐH điểm. Chiều ngày 3-3, chương trình ĐH Đảng bộ Cục Hải quan Bình Dương nhiệm kỳ 2015-2020 đã được thống nhất; tất cả công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, BTV Đảng ủy Cục Hải quan đã triển khai chương trình ĐH đến tất cả cán bộ chủ chốt của cục.

Ông Nguyễn Văn Ngôn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cục Hải quan Bình Dương cho biết, trong buổi chiều 13-3 tới sẽ diễn ra ĐH trù bị nhằm quán triệt mục đích, ý nghĩa, thông qua nội dung, quy chế làm việc của ĐH, bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký; sáng 14-3 sẽ diễn ra ĐH chính thức thông qua tóm tắt báo cáo nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020; tổ chức bầu cử và công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu dự ĐH cấp trên.

Để chuẩn bị tốt kế hoạch tổ chức ĐH, từ tháng 11-2014 đến tháng 2-2015, Đảng ủy Cục Hải quan đã tổ chức nhiều cuộc họp triển khai kế hoạch, tổ chức quán triệt cho các đồng chí bí thư các chi bộ, đảng viên trong Đảng bộ thực hiện tốt Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về ĐH Đảng bộ các cấp, tiến tới ĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các hướng dẫn về công tác nhân sự cấp ủy, công tác kiểm tra, giám sát phục vụ ĐH, quyết định về quy chế bầu cử trong Đảng, kế hoạch của Tỉnh ủy và kế hoạch của Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh về triển khai tổ chức ĐH Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

“Trong thời gian này, Đảng ủy Cục Hải quan đã thành lập tiểu ban nhân sự, tiểu ban văn kiện để chuẩn bị tốt công tác nhân sự, báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2010-2015 theo yêu cầu quy định trong Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và kế hoạch của Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh”, ông Ngôn cho biết.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan luôn quan tâm, đổi mới phương thức lãnh đạo từ nội dung, hình thức và giải pháp thực hiện; thường xuyên nắm bắt tình hình, lãnh đạo và chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng của dân tộc cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Qua đó kịp thời định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, nâng cao nhận thức chính trị, xác định rõ vai trò, trách nhiệm, xây dựng lập trường tư tưởng vững vàng, nâng cao lòng yêu nước, gìn giữ đoàn kết trong Đảng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong toàn Đảng bộ. Trong đó, điểm nhấn quan trọng nhất là Hải quan Bình Dương đã trở thành điểm sáng trong cả nước về thực hiện thủ tục thông quan điện tử cho tất cả các loại hình trên địa bàn tỉnh, được Tổng cục Hải quan đánh giá là 1 trong 5 cục hải quan đi đầu trong toàn ngành.

Nhờ thực hiện tốt công tác chuẩn bị, trong tháng 2-2015, 11 chi bộ trực thuộc với 175 đảng viên đang sinh hoạt đã hoàn thành ĐH chi bộ cấp cơ sở. Đây là bước chuẩn bị tốt, được Đảng ủy cấp trên đánh giá cao. Trong ĐH chi bộ cấp cơ sở, Đảng ủy Cục Hải quan đã chọn Chi bộ 1 khối văn phòng làm điểm để rút kinh nghiệm cho tất cả các chi bộ còn lại tổ chức thành công ĐH chi bộ. Nhìn chung, ĐH chi bộ diễn ra đúng hướng dẫn, quy trình, định hướng, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa lớn trong cán bộ, đảng viên Cục Hải quan tỉnh. Các ĐH cấp cơ sở đã góp ý cho dự thảo văn kiện trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, đoàn kết và thống nhất với báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013-2015, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2017 và báo cáo kiểm điểm chi ủy.

Tính đến đầu tháng 3-2015, Đảng ủy Cục Hải quan đã chuẩn bị tốt công tác ĐH điểm trong Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh. Đảng ủy Cục Hải quan đã triển khai các chương trình hành động đến toàn thể cán bộ, đảng viên và công chức trong đơn vị. Đảng ủy, công đoàn và Đoàn thanh niên đã tổ chức phát động các phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ nhằm lập thành tích chào mừng ĐH Đảng các cấp gắn với các ngày lễ lớn trong năm 2015 và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên. Trong đó, các công trình chào mừng nổi bật là Điểm kiểm tra tập trung bằng máy soi container, các chương trình uống nước nhớ nguồn, thăm các mẹ Việt Nam anh hùng…

Có thể nói, nhờ thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Cục Hải quan đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Đặc biệt là trong năm 2014, cục đã triển khai giai đoạn 2 hệ thống VNACCS/VCIS, triển khai đo thời gian thông quan, giải phóng hàng và ban hành sổ tay hướng dẫn quy trình thủ tục hải quan điện tử, triển khai sử dụng hiệu quả máy soi container đã rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, tiết kiệm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính mang tính hiện đại hóa. Từ năm 2010 đến cuối năm 2014, Cục Hải quan Bình Dương đã làm thủ tục cho trên 4.100 doanh nghiệp với tổng số 3.532.000 tờ khai với tổng kim ngạch 126,2 tỷ USD và số thu nộp ngân sách đạt 43.152 tỷ đồng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo

Từ những kết quả đạt được nhiệm kỳ 2010-2015, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cục Hải quan đã đề ra nhiệm vụ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

“Đảng bộ Cục Hải quan sẽ tiếp tục xây dựng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu cải cách hiện đại hóa, có đủ trình độ, năng lực ngang tầm khu vực, phấn đấu hàng năm giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát triển mới đảng viên, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, nhất là về thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS/ VCIS giai đoạn 2; tổ chức đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả thông quan nhanh hàng hóa, đáp ứng yêu cầu cải cách, tiết kiệm chi phí, thời gian, cho doanh nghiệp...”, ông Ngôn nói.

 HỒ VĂN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter