Phê duyệt Đề án can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2011-2015

Cập nhật: 27-10-2011 | 00:00:00

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3070/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2011- 2015 của tỉnh Bình Dương. Mục tiêu của đề án nhằm từng bước khống chế tốc độ gia tăng, tiến tới ổn định, cân bằng giới tính khi sinh; đồng thời cụ thể hóa các mục tiêu cụ thể là tăng cường cung cấp thông tin về giới tính và mất cân bằng giới tính khi sinh; thực thi và hoàn thiện hệ thống pháp luật về các nội dung liên quan đến giới tính khi sinh; khuyến khích, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái trong học tập, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát triển sản xuất.

Để thực hiện các mục tiêu đó, UBND tỉnh giao các sở, ngành tham mưu thành lập Ban Quản lý (BQL) điều hành Đề án; ban hành Quy chế hoạt động của BQL điều hành Đề án can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính giai đoạn 2011-2015; trong đó, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh làm cơ quan thường trực, làm đầu mối tổng hợp giúp Sở Y tế trong việc phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể và các đơn vị thành viên của BQL điều hành triển khai thực hiện đề án; đồng thời Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tham mưu xây dựng kế hoạch kinh phí địa phương và hàng năm, dành cho những hoạt động cần thiết do BQL  điều hành Đề án tỉnh đề xuất.

Ngoài ra, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị y tế và các huyện, thị tùy theo chức năng, nhiệm vụ được phân công phối hợp đơn vị dân số các cấp sẽ triển khai thực hiện theo các mục tiêu, nội dung đề án trên địa bàn mình. 

M.H

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter