Xây dựng đội ngũ đoàn viên thanh niên vừa “hồng”, vừa “chuyên”

Cập nhật: 05-09-2014 | 09:54:26

Sinh thời, Bác Hồ đặc biệt quan tâm, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

 Trong Di chúc của Bác, ngay sau phần nói về Đảng và vấn đề đoàn kết, đối tượng được Bác nhắc đầu tiên chính là đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Bác căn dặn: “Đoàn viên thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khǎn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chǎm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

 “Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”

Khi còn trẻ, Bác đã sớm hòa mình vào phong trào đấu tranh của thanh niên trong nước và quốc tế. Chính những năm tháng sống, lao động, chiến đấu cùng với thanh niên giúp Bác có điều kiện hiểu rõ thanh niên. Bác khẳng định thanh niên không những là lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng của các thế hệ đi trước, mà còn là tương lai của đất nước, của dân tộc: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”.

Thanh niên luôn là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh: Tuổi trẻ Bình Dương xung kích tham gia làm đường giao thông nông thôn trong chiến dịch Hè tình nguyện 2014. Ảnh: T.LÊ

Bác đã chỉ ra được vai trò quan trọng của thanh niên đối với sự phát triển của xã hội, tiêu biểu cho sức sống, phát triển của một dân tộc. Nếu được chăm sóc, giáo dục, rèn luyện, dìu dắt đúng, thanh niên có khả năng “dời non lấp bể” trong sự nghiệp bảo vệ nền độc lập và xây dựng đất nước. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần lớn là do thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc để chuẩn bị cho tương lai.

Theo tư tưởng của Bác, thanh niên là người thừa kế, tiếp sức cách mạng, là một lực lượng to lớn, chủ yếu trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Thực tiễn cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở nước ta giành được thắng lợi một phần quan trọng là có sự góp sức của thanh niên. Đó chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tính đúng đắn của tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí của thanh niên trong cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam. Đồng thời Bác khẳng định: Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có những con người xã hội chủ nghĩa. Đó trước hết phải là những người có lòng yêu nước nồng nàn, có sức khỏe, có tri thức, giàu nhiệt huyết, không ai khác, đó chính là thế hệ trẻ vì “Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”.

Phải vừa “hồng”, vừa “chuyên”

Chủ tịch Hồ Chí Minh thấy rõ trong sức mạnh của dân tộc có sức mạnh của thanh niên. Thanh niên có mạnh, dân tộc mới mạnh. Để giúp thanh niên thực hiện vai trò của mình, Bác đặc biệt nhấn mạnh tới công tác giáo dục thanh niên. Coi đó là vai trò của người công dân đối với Nhà nước, với chế độ; vai trò của người chiến sĩ cách mạng đối với lý tưởng và sự nghiệp mà mình theo đuổi. Từ đó, thanh niên phải biết trau dồi đạo đức cách mạng, hết lòng phục vụ cách mạng, suốt đời phấn đấu, hy sinh cho lý tưởng cao quý: độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Người chỉ rõ: “Nhiệm vụ của thanh niên là phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm gì cho lợi ích nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào?”.

Giáo dục thanh niên, Bác yêu cầu phải giáo dục toàn diện cả đức, trí, thể, mỹ, lao động sản xuất. Để đào tạo các thế hệ chiến sĩ cách mạng cho đời sau cũng không thể chỉ nhấn mạnh một mặt riêng lẻ nào, nghĩa là phải đủ cả “hồng” và “chuyên”. Lý tưởng mà Bác Hồ quan tâm giáo dục cho thanh niên là lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tức là kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa Mác - Lênin. Kế thừa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí của thế hệ trẻ trong giai đoạn cách mạng hiện nay, Đảng ta đã có nhiều chủ trương, chính sách và biện pháp nhằm tạo điều kiện, cơ hội cho tuổi trẻ phát triển. Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII (1-1993) đã khẳng định: “Thanh niên là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, phần lớn phụ thuộc vào thanh niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên, công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”.

Thạc sĩ NGUYỄN VĂN LINH (Trưởng bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, trường Đại học Thủ Dầu Một)

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter