Hạn chế tội phạm giết người và cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội:

Chú trọng công tác phòng, chống tội phạm ngay từ cơ sở

Cập nhật: 10-01-2019 | 09:18:55

Trước diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm, đặc biệt là tội phạm giết người và cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội, vào tháng 12-2016, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh chủ trì tổ chức hội thảo nhằm tìm ra những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống loại tội phạm này trên địa bàn.


Lực lượng công an tăng cường tuần tra, quản lý hành chính nhằm kịp thời phát hiện các mâu thuẫn ban đầu để có hướng xử lý phù hợp

Thực hiện đồng bộ các giải pháp

Ngày 31-5-2017, Công an tỉnh đã tham mưu Ban Chỉ đạo (BCĐ) 138 tỉnh ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND về việc thực hiện các giải pháp phòng, chống tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội để huy động, phát huy sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị và nhân dân, phối hợp lực lượng công an trong phòng, chống loại tội phạm trên.

Thực hiện kế hoạch này, BCĐ 138 tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong đó, đã tích cực phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được phân công; tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm... Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phối hợp Công an tỉnh đã củng cố, phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình phòng chống tội phạm.

Các cơ quan tư pháp tỉnh với nòng cốt là Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh nhằm kiềm giảm tội phạm nói chung và tội phạm giết người, cố ý gây thương tích nói riêng. Với phương châm lấy phòng ngừa là chính, Công an tỉnh đã chủ động trong phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong việc phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham mưu UBND các cấp trong chỉ đạo, hướng dẫn, mở rộng các mô hình quần chúng tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), phòng chống tội phạm ở cơ sở.

Đối với các ban ngành, đoàn thể: Đã phối hợp tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thực hiện các phong trào khác tại địa phương. Hướng dẫn, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia tố giác tội phạm; phối hợp với lực lượng công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm giết người, cố ý gây thương tích và quản lý, giáo dục các đối tượng lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư, các đối tượng có điều kiện, khả năng thực hiện hành vi phạm tội. Đã tổ chức trên 1.000 cuộc tuyên truyền pháp luật về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại... Tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về phòng chống bạo lực gia đình, cuộc thi tìm hiểu pháp luật cấp cơ sở; hội thi “Kiến thức phòng, chống bạo lực gia đình”, đồng thời triển khai đề án “Giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình tại khu vực nông thôn Việt Nam” giai đoạn 2015-2020.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền đề án “Toàn dân tham gia phòng, ngừa, phát hiện, tố giác các loại tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư” trong nhân dân bằng nhiều hình thức và nội dung, đồng thời đưa nội dung vào đăng ký thực hiện danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu phố văn hóa”, “Khu nhà trọ văn hóa”...

Kết quả đã tổ chức tuyên truyền được trên 1.500 cuộc với trên 67.000 lượt người tham gia. Toàn tỉnh có 253.437/253.513 hộ gia đình đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 99,97%; có 586/586 khu phố, ấp đăng ký danh hiệu khu phố, ấp văn hóa đạt tỷ lệ 100% ...

Tiếp tục chú trọng công tác hòa giải, tuyên truyền

Với vai trò nòng cốt trong thực hiện kế hoạch của BCĐ 138 tỉnh, Công an tỉnh đã thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm kéo giảm tình hình phạm pháp hình sự nói chung. Đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an thực hiện tốt Nghị quyết 09 của Chính phủ và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, xây dựng các mô hình tự quản phòng chống tội phạm, các tổ hòa giải để kịp thời giải quyết những mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ nhân dân. Chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành, các tổ chức thực hiện trên 600 đợt tuyên truyền với trên 30.000 lượt người tham gia.

Qua công tác tuyên truyền phát động, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an trên 3.000 tin có giá trị phục vụ công tác. Đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức phát hàng ngàn tờ rơi tuyên truyền phòng, chống tội phạm; Phòng PX03 phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình xây dựng nhiều phóng sự tuyên truyền tác hại và hậu quả của tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội để nhân dân cảnh giác, phòng ngừa.

Cơ quan tố tụng các cấp đã lựa chọn, tập trung điều tra, đưa ra xét xử lưu động 25 vụ án điểm về hành vi giết người, cố ý gây thương tích nhằm tuyên truyền, giáo dục để nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần đấu tranh, phòng, chống tội phạm; lên án mạnh mẽ những hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác và răn đe tội phạm.

Công an tỉnh đã tập trung lực lượng thực hiện công tác nắm tình hình, đẩy mạnh công tác phòng ngừa tội phạm thông qua công tác nghiệp vụ, tăng cường công tác quản lý địa bàn, đối tượng; tăng cường tuần tra, kiểm tra hành chính...; tập trung lực lượng chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT. Triển khai quyết liệt các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tổ chức truy bắt các đối tượng có lệnh truy nã. Tập trung thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, rà soát, phát hiện các đối tượng là thanh thiếu niên hư hỏng, quậy phá. Lập và quản lý trên 2.000 hồ sơ phục vụ công tác phòng, chống tội phạm. Tăng cường kiểm tra, có biện pháp quản lý, răn đe phòng ngừa đối với từng loại đối tượng cụ thể, nhất là các đối tượng đã có tiền án, tiền sự về loại tội này.

Theo thống kê của Công an tỉnh từ ngày 31-5-2017 đến 15- 11-2018 trên địa bàn tỉnh xảy ra 1.186 vụ phạm pháp hình sự (giảm 195 vụ = 14,13%) so với cùng kỳ. Trong đó, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội xảy ra 194/296 vụ giết người và cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội, giảm 102 vụ. Thiệt hại: Chết 57 người (giảm 26 người so với cùng kỳ), bị thương 218 người (giảm 123 người so với cùng kỳ). Đã điều tra làm rõ 197 vụ (chiếm tỷ lệ 98,5%); bắt, khởi tố điều tra 313 đối tượng gây án.

Cụ thể: Tội phạm giết người xảy ra 53 vụ - 85 đối tượng, trong đó có 47 vụ giết người do nguyên nhân xã hội. Trong đó có 4 vụ giết người thân. Về tội phạm cố ý gây thương tích: Xảy ra 147 vụ - 218 đối tượng, chiếm 12,4% tổng số phạm pháp hình sự.

Tất cả các vụ án giết người, cố ý gây thương tích đều không có sự chuẩn bị trước và sử dụng các hung khí, phương tiện có tại hiện trường hoặc đem theo sẵn trong người nhưng không nhằm mục đích sử dụng trong vụ án giết người, cố ý gây thương tích.

Phát huy hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở

Từ ngày 31-5-2017 đến ngày 15-11-2018, các ban ngành, đoàn thể đã phối hợp tham gia hòa giải thành công trên 1.500 vụ tranh chấp, mâu thuẫn, đồng thời triển khai trợ giúp pháp lý cho trên 2.500 lượt người được trợ giúp lý. Việc hòa giải kịp thời các mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày có hiệu quả trong việc kéo giảm các vụ cố ý gây thương tích và giết người có nguyên nhân xã hội. Từ ngày 31-5-2017 đến 15- 11-2018 trên địa bàn tỉnh xảy ra 1.186 vụ phạm pháp hình sự (giảm 195 vụ = 14,13%) so với cùng kỳ.

Qua nghiên cứu các đối tượng bị bắt cho thấy trong 293 đối tượng bị bắt có 134 đối tượng là công nhân (chiếm tỷ lệ 45,73%). Về giới tính: Nam giới chiếm 98,6% (289 đối tượng), đối tượng là nữ giới 1,4% (4 đối tượng). Các đối tượng là nam giới chiếm đa phần trong các vụ giết người do mâu thuẫn trong đời sống, sinh hoạt; đối tượng nữ giới chiếm tỷ lệ ít, chủ yếu là gây ra các vụ giết người do ghen tuông tình ái, sinh hoạt gia đình. Trong các đối tượng bị bắt có 208 đối tượng từ các địa phương khác đến sinh sống, gây án (chiếm tỷ lệ 70,9%); 85 đối tượng là người có hộ khẩu thường trú tại địa phương gây án (chiếm 29,8%).

Theo đánh giá, động cơ, mục đích phạm tội chủ yếu do mâu thuẫn, thù tức trong sinh hoạt (68 vụ - 102 đối tượng, chiếm 35,1%); do ghen tuông, tình ái: 31 vụ - 47 đối tượng (chiếm 15,9%); do mâu thuẫn trong sinh hoạt: 52 vụ - 78 đối tượng (chiếm 26,8%).

 

NHÓM P.V

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter