Triển khai Luật Tiếp cận thông tin và Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 

Cập nhật: 15-03-2018 | 14:28:09

(BDO) Sáng 15-3, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Tiếp cận thông tin, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước và Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18-8-2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP. Tham dự hội nghị có ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng PBGDPL tỉnh.

Luật Tiếp cận thông tin gồm 5 chương, 37 điều là một trong các dự luật được ưu tiên ban hành nhằm triển khai Hiến pháp năm 2013, giúp đảm bảo thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nhất là các thông tin liên quan trực tiếp đến việc thực hiện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Luật Tiếp cận thông tin  quy định trách nhiệm cung cấp thông tin do cơ quan nhà nước tạo ra nhằm góp phần xây dựng một xã hội cởi mở hơn về thông tin và một Chính phủ công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình cao hơn trong hoạt động quản lý, điều hành. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 có 9 chương và 78 điều ban hành thay thế Luật năm 2009; trong đó có nhiều điểm mới so với Luật trước đây như: bổ sung quy định về nguyên tắc bồi thường của nhà nước; mở rộng phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước, quy định cụ thể hơn văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường; bổ sung nhiều loại thiệt hại được bồi thường, tăng mức bồi thường thiệt hại về tinh thần, lượng hóa một số loại thiệt hại được bồi thường; sửa đổi, bổ sung toàn diện quy định về cơ quan giải quyết bồi thường, quy định về thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường, kinh phí bồi thường và thủ tục chi trả,… nhằm thiết lập cơ chế pháp lý minh bạch, khả thi để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại và quyền lợi, lợi ích của Nhà nước. Cả hai văn bản luật đều có hiệu lực từ tháng 7-2018.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Minh Hưng nhấn mạnh, các luật trên đều là văn bản pháp luật quan trọng đối với cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Để nội dung các luật sớm đi vào cuộc sống, phát huy được giá trị trong thực tiễn, ông đề nghị Hội đồng PBGDPL các cấp, báo cáo viên pháp luật trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ cần quan tâm triển khai tuyên truyền phổ biến luật bằng hình thức phù hợp và tổ chức thực hiện nghiêm theo pháp luật, tạo chuyển biến trong việc chấp hành và thực thi pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

* Cùng ngày, Sở Tư pháp đã triển khai Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18-8-2017 đến hội nghị. Nghị định 97/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính được ban hành nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, tạo cơ sở pháp lý chung, áp dụng thống nhất trong công tác xử lý vi phạm hành chính trên toàn quốc.

TÂM TRANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter