Văn bản mới ngày 19-11

Cập nhật: 19-11-2016 | 08:14:08

 CHÍNH PHỦ

* Nghị định 149/2016/NĐ-CP ngày 11-11-2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

* Nghị định 150/2016/NĐ-CP ngày 11-11-2016 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ.

* Nghị định 154/2016/NĐ-CP ngày 16-11-2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

BỘ NGÀNH

* Thông tư 32/2016/TT-BTNMT ngày 7-11-2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

* Thông tư 40/2016/TT-BYT ngày 4-11-2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm theo mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

* Quyết định 45/2016/QĐ-UBND ngày 1-11-2016 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quy định định mức vật tư kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

* Quyết định 44/2016/QĐ-UBND ngày 1-11-2016 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quy định về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

* Quyết định 43/2016/QĐ-UBND ngày 20-10-2016 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quy định về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter